Comunicat de presă


Comunicat de presă privind semnarea de către Republica Cehă şi România a acordului asupra schimbului de informaţii între registrele de credit

28.04.2010

Sigla BCE

 

Česká národní banka şi Banca Naţională a României au semnat Memorandumul de înţelegere privind schimbul de informaţii între registrele de credit naţionale în vederea transmiterii acestora către persoanele declarante (Memorandum). Totodată, toţi participanţii la Memorandum au convenit asupra optimizării schimbului de informaţii prin îmbunătăţirea perioadelor de raportare, creşterea acurateţei şi a gradului de detaliere a datelor. Aceste îmbunătăţiri au fost încorporate în ediţia revizuită a Memorandumului, care a fost semnată şi de către participanţii existenţi anterior.

Prima versiune a Memorandumului a fost semnată în anul 2003 de către guvernatorii următoarelor bănci centrale: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Oesterreichische Nationalbank şi Banco de Portugal. Memorandumul cuprinde principiile schimbului de informaţii între registrele de credit centrale care funcţionează în băncile centrale naţionale.

Adoptarea Memorandumului de către încă două ţări va da posibilitatea persoanelor declarante să beneficieze de acces la informaţii mai cuprinzătoare asupra îndatorării debitorilor într-un mediu caracterizat printr-o integrare financiară în creştere, în care rolul creditării transfrontaliere este tot mai important. Schimbul de informaţii cu Česká národní banka şi Banca Naţională a României va începe în maximum doi ani, după parcurgerea unei etape de testare, în timpul căreia vor fi finalizate pregătirile tehnice şi eventualele adaptări ale sistemului informatic.

Memorandumul poate fi consultat pe website-ul Băncii Centrale Europene, secţiunea „Publications”.

 

Banca Centrală Europeană
Direcţia Comunicare, Serviciul Presă şi Informare
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu
Reproducerea informaţiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

 

Comunicatul este disponibil şi pe website-ul BCE, la adresa http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2010/html/pr100428_2.en.html