Comunicat de presă


Indicatori monetari - martie 2010

27.04.2010

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii martie 2010 de 189 976,6 milioane lei. Faţă de luna februarie 2010 aceasta a crescut cu 1,3 la sută (1,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu martie 2009 masa monetară a crescut cu 8,4 la sută (4,0 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 martie 2010
(mil. lei)
mar. 2010/
feb. 2010
(%)
mar. 2010/
mar. 2009
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 76 460,2 -0,5 -6,1
Numerar în circulaţie 24 246,3 -1,5 1,3
Depozite overnight ** 52 213,9 0,0 -9,2
M2 (masa monetară intermediară) 187 820,3 1,2 7,4
M1 76 460,2 -0,5 -6,1
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 111 360,1 2,3 19,2
M3 (masa monetară în sens larg) 189 976,6 1,3 8,4
M2 187 820,3 1,2 7,4
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 2 156,3 15,8 430,4

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 martie 2010
(mil. lei)
mar. 2010/
feb. 2010
(%)
mar. 2010/
mar. 2009
(%)
Masa monetară (M3) 189 976,6 1,3 8,4
Active externe nete** 30 653,4 36,5 101,8
Active interne nete*** 159 323,2 -3,5 -0,5

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna martie 2010 cu 0,1 la sută (-0,1 la sută în termeni reali) faţă de luna februarie 2010, până la nivelul de 199404,1 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 0,7 la sută (-0,9 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 0,7 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 1,0 la sută). La 31 martie 2010, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 1,6 la sută (-5,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2009, pe seama diminuării cu 4,9 la sută a componentei în lei (-8,8 la sută în termeni reali) şi a majorării cu 0,7 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 4,2 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 martie 2010
(mil. lei)
mar. 2010/
feb. 2010
(%)
mar. 2010/
mar. 2009
(%)
Credit neguvernamental (total) 199 404,1 0,1 -1,6
Credit neguvernamental în lei: 78 936,2 -0,7 -4,9
- gospodării ale populaţiei 37 904,5 0,1 -5,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 031,7 -1,4 -4,4
Credit neguvernamental în valută: 120 467,9 0,7 0,7
- gospodării ale populaţiei 60 495,3 0,8 -1,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 59 972,6 0,6 2,6

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna martie cu 0,4 la sută, până la 50 704,5 milioane lei. La 31 martie 2010, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 73,0 la sută (66,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2009.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna martie 2010 cu 1,2 la sută faţă de luna februarie 2010, până la nivelul de 167 120,2 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 martie 2010
(mil. lei)
mar. 2010/
feb. 2010
(%)
mar. 2010/
mar. 2009
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 167 120,2 1,2 8,4
Depozite în lei ale rezidenţilor: 105 233,1 2,7 8,6
- gospodării ale populaţiei 62 055,0 0,9 8,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 43 178,1 5,4 9,0
Depozite în valută ale rezidenţilor: 61 887,1 -1,4 8,2
- gospodării ale populaţiei 37 696,4 0,2 14,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 24 190,7 -3,8 -0,6

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,9 la sută, până la 62 055,0 milioane lei. La 31 martie 2010, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 8,4 la sută (4,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2009.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 5,4 la sută, până la 43 178,1 milioane lei. La 31 martie 2010, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 9,0 la sută (4,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2009.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au redus cu 1,4 la sută, până la nivelul de 61 887,1 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 1,1 la sută, până la 15 109,9 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 8,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor au crescut cu 11,8 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 14,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 18,6 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 0,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 2,7 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11 317,6 milioane lei (soldul la 31 martie 2010), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 39 386,9 milioane lei (soldul la 31 martie 2010).