Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna aprilie 2006

31.05.2006

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii aprilie 2006 de 88 034 milioane RON. Faţă de luna martie 2006 aceasta s-a majorat cu 0,6 la sută (0,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu aprilie 2005 masa monetară a crescut cu 27,4 la sută (19,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 aprilie 2006
(mil. RON)
aprilie 2006/martie 2006
(%)
aprilie 2006/aprilie 2005
(%)
Masa monetară (M2) 88 034 0,6 27,4
Active externe nete 44 925 -1,1 22,4
Active interne nete 43 109 2,4 33,1

Activele externe nete s-au diminuat în luna aprilie cu 1,1 la sută, până la 44 925 milioane RON. Această evoluţie a fost rezultatul reducerii cu 1,8 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al creşterii cu 4,0 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 2,4 la sută, până la 43 109 milioane RON, în condiţiile în care creditul intern s-a majorat cu 2,6 la sută (până la 58 910 milioane RON).

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 30 aprilie 2006
(mil. RON)
aprilie 2006/martie 2006
(%)
aprilie 2006/aprilie 2005
(%)
Credit intern 58 910 2,6 48,1
Credit neguvernamental 68 124 3,7 51,6
Credit guvernamental net -9 214 - -

Creditul neguvernamental a crescut în luna aprilie cu 3,7 la sută (3,3 la sută în termeni reali) faţă de luna martie a.c, până la nivelul de 68 124 milioane RON. Creditul în lei a crescut cu 6,3 la sută (5,8 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 1,2 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 2,5 la sută). La 30 aprilie 2006, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 51,6 la sută (41,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2005, pe seama majorării cu 95,7 la sută a componentei în lei (83,1 la sută în termeni reali) şi cu 22,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 27,4 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental şi componentele acestuia
INDICATORI 30 aprilie 2006
(mil. RON)
aprilie 2006/martie 2006
(%)
aprilie 2006/aprilie 2005
(%)
Creditul neguvernamental (total) 68 124 3,7 51,6
Credit neguvernamental în lei,
din care:
35 072 6,3 95,7
- populaţie 15 552 7,7 121,9
- persoane juridice 19 520 5,2 78,9
Credit neguvernamental în valută,
din care:
33 052 1,2 22,3
- populaţie 10 010 1,7 47,3
- persoane juridice 23 042 0,9 13,9

Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de -9 214 milioane RON (faţă de un sold negativ de -8 259 milioane RON în luna martie 2006), în principal ca urmare a majorării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 3,1 la sută, până la 24 593 milioane RON, pe seama creşterii cu 8,6 la sută a numerarului în circulaţie şi a diminuării cu 1,9 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere.

Tabel 4. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 aprilie 2006
(mil. RON)
aprilie 2006/martie 2006
(%)
aprilie 2006/aprilie 2005
(%)
M1 24 593 3,1 50,2
Numerar în afara băncilor 12 471 8,6 42,5
Disponibilităţi la vedere 12 122 -1,9 59,0

Cvasibanii au scăzut cu 0,4 la sută, ajungând la 63 441 milioane RON. Economiile în lei ale populaţiei s-au majorat cu 0,2 la sută, până la 17 530 milioane RON, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 19,9 la sută. La 30 aprilie 2006, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 14,1 la sută (6,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2005.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au redus cu 1,9 la sută, până la 19 417 milioane RON. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au diminuat cu 1,8 la sută (până la 15 316 milioane RON), depozitele condiţionate au scăzut cu 1,8 la sută (cifrându-se la 1 891 milioane RON), iar certificatele de depozit s-au redus cu 2,5 la sută (până la 2 210 milioane RON). La 30 aprilie 2006, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 32,1 la sută (23,6 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2005.

Depunerile în valută ale rezidenţilor persoane fizice şi juridice, exprimate în lei, au crescut cu 0,3 la sută, până la nivelul de 26 494 milioane RON (exprimate în euro, depunerile în valută s-au majorat cu 1,7 la sută, până la 7 625,7 milioane EUR). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depunerile în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o majorare de 21,9 la sută; depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 28,3 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice s-au majorat cu 17,0 la sută.

Tabel 5. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 aprilie 2006
(mil. RON)
aprilie 2006/martie 2006
(%)
aprilie 2006/aprilie 2005
(%)
Cvasibani 63 441 -0,4 20,3
Economii în lei ale populaţiei 17 530 0,2 14,1
Depozite în lei ale persoanelor juridice 19 417 -1,9 32,1
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
26 494 0,3 16,9
- populaţie 11 917 3,6 23,1
- persoane juridice 14 577 -2,2 12,3

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar însumau 3 918 milioane RON la sfârşitul lunii aprilie 2006 (în scădere cu 3,3 la sută faţă de luna martie 2006). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 148 milioane EUR (în scădere cu 15,0 la sută faţă de luna martie 2006).

Tabel 6. Titluri de stat deţinute de persoane fizice şi juridice nebancare
INDICATORI 30 aprilie 2006
aprilie 2006/martie 2006
(%)
aprilie 2006/aprilie 2005
(%)
Titluri de stat în lei
(mil.RON)
3 404 -1,0 -20,9
Titluri de stat în valută
(mil. EUR)
148 -15,0 -24,0