Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna mai 2006

30.06.2006

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii mai 2006 de 91 747 milioane RON. Faţă de luna aprilie 2006 aceasta s-a majorat cu 4,2 la sută (3,6 la sută în termeni reali), iar în raport cu mai 2005 masa monetară a crescut cu 27,5 la sută (18,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 mai 2006
(mil. RON)
mai 2006/aprilie 2006
(%)
mai 2006/mai 2005
(%)
Masa monetară (M2) 91 747 4,2 27,5
Active externe nete 44 521 -0,9 15,8
Active interne nete 47 226 9,5 40,9

Activele externe nete s-au diminuat în luna mai cu 0,9 la sută, până la 44 521 milioane RON. Această evoluţie a fost rezultatul reducerii cu 1,3 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al creşterii cu 1,8 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 9,5 la sută, până la 47 226 milioane RON, în condiţiile în care creditul intern s-a majorat cu 6,5 la sută (până la 62 744 milioane RON).

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 mai 2006
(mil. RON)
mai 2006/aprilie 2006
(%)
mai 2006/mai 2005
(%)
Credit intern 62 744 6,5 50,3
Credit neguvernamental 72 310 6,1 53,5
Credit guvernamental net -9 566 - -

Creditul neguvernamental a crescut în luna mai cu 6,1 la sută (5,5 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie a.c, până la nivelul de 72 310 milioane RON. Creditul în lei a crescut cu 7,3 la sută (6,7 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 4,9 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 3,0 la sută). La 31 mai 2006, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 53,5 la sută (43,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2005, pe seama majorării cu 100,0 la sută a componentei în lei (86,4 la sută în termeni reali) şi cu 22,6 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 25,5 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental şi componentele acestuia
INDICATORI 31 mai 2006
(mil. RON)
mai 2006/aprilie 2006
(%)
mai 2006/mai 2005
(%)
Creditul neguvernamental (total) 72 310 6,1 53,5
Credit neguvernamental în lei,
din care:
37 638 7,3 100,0
- populaţie 16 890 8,6 125,8
- persoane juridice 20 748 6,3 82,9
Credit neguvernamental în valută,
din care:
34 672 4,9 22,6
- populaţie 11 002 9,9 49,8
- persoane juridice 23 670 2,7 13,1

Creditul guvernamental net a înregistrat în luna mai un sold creditor de 9 566 milioane RON faţă de un sold creditor de 9 213 milioane RON în luna aprilie 2006, în principal ca urmare a răscumpărării unor titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 6,0 la sută, până la 26 080 milioane RON, pe seama majorării cu 11,2 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere şi a creşterii cu 1,0 la sută a numerarului în circulaţie.

Tabel 4. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 mai 2006
(mil. RON)
mai 2006/aprilie 2006
(%)
mai 2006/mai 2005
(%)
M1 26 080 6,0 52,1
Numerar în afara băncilor 12 595 1,0 45,0
Disponibilităţi la vedere 13 485 11,2 59,5

Cvasibanii au crescut cu 3,5 la sută, ajungând la 65 667 milioane RON. Economiile în lei ale populaţiei s-au majorat cu 2,7 la sută, până la 17 996 milioane RON, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 19,6 la sută. La 31 mai 2006, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 16,8 la sută (8,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2005.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 5,3 la sută, până la 20 449 milioane RON. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 6,6 la sută (până la 16 334 milioane RON), certificatele de depozit s-au majorat cu 0,9 la sută (cifrându-se la 2 228 milioane RON), iar depozitele condiţionate s-au redus cu 0,2 la sută (până la 1 887 milioane RON). La 31 mai 2006, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 38,5 la sută (29,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2005.

Depunerile în valută ale rezidenţilor persoane fizice şi juridice, exprimate în lei, au crescut cu 2,7 la sută, până la nivelul de 27 222 milioane RON (exprimate în euro, depunerile în valută s-au majorat cu 0,9 la sută, până la 7 692,8 milioane EUR). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depunerile în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o majorare de 13,0 la sută; depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 26,0 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice s-au majorat cu 4,4 la sută.

Tabel 5. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 mai 2006
(mil. RON)
mai 2006/aprilie 2006
(%)
mai 2006/mai 2005
(%)
Cvasibani 65 667 3,5 19,8
Economii în lei ale populaţiei 17 996 2,7 16,8
Depozite în lei ale persoanelor juridice 20 449 5,3 38,5
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
  din care:
27 222 2,7 10,4
- populaţie 12 163 2,1 23,1
- persoane juridice 15 059 3,3 2,0

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar însumau 3 568 milioane RON la sfârşitul lunii mai 2006 (în scădere cu 8,9 la sută faţă de luna aprilie 2006). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 52,2 milioane EUR (în scădere cu 64,7 la sută faţă de luna aprilie 2006).

Tabel 6. Titluri de stat deţinute de persoane fizice şi juridice nebancare
INDICATORI 31 mai 2006
mai 2006/aprilie 2006
(%)
mai 2006/mai 2005
(%)
Titluri de stat în lei
(mil.RON)
3 383 -0,6 -15,9
Titluri de stat în valută
(mil. EUR)
52,2 -64,7 -72,4