Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna iunie 2006

31.07.2006

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii iunie 2006 de 95 054 milioane RON. Faţă de luna mai 2006 aceasta s-a majorat cu 3,6 la sută (3,4 la sută în termeni reali), iar în raport cu iunie 2005 masa monetară a crescut cu 28,1 la sută (19,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 iunie 2006
(mil. RON)
iunie 2006/mai 2006
(%)
iunie 2006/iunie 2005
(%)
Masa monetară (M2) 95 054 3,6 28,1
Active externe nete 43 692 -1,9 8,9
Active interne nete 51 362 8,8 50,7

Activele externe nete s-au diminuat în luna iunie cu 1,9 la sută, până la 43 692 milioane RON. Această evoluţie a fost rezultatul reducerii cu 1,2 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al scăderii cu 6,2 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 8,8 la sută, înregistrând nivelul de 51 362 milioane RON, în condiţiile în care creditul intern s-a majorat cu 7,3 la sută (până la 67 343 milioane RON).

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 3o iunie 2006
(mil. RON)
iunie 2006/mai 2006
(%)
iunie 2006/iunie 2005
(%)
Credit intern 67 343 7,3 62,4
Credit neguvernamental 76 456 5,7 56,2
Credit guvernamental net -9 113 - -

Creditul neguvernamental a crescut în luna iunie cu 5,7 la sută (5,6 la sută în termeni reali) faţă de luna mai a.c, până la nivelul de 76 456 milioane RON. Creditul în lei a crescut cu 6,4 la sută (6,2 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 5,0 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 4,1 la sută). La 30 iunie 2006, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 56,2 la sută (45,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2005, pe seama majorării cu 104,9 la sută a componentei în lei (91,3 la sută în termeni reali) şi cu 23,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 25,0 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental şi componentele acestuia
INDICATORI 30 iunie 2006
(mil. RON)
iunie 2006/mai 2006
(%)
iunie 2006/iunie 2005
(%)
Creditul neguvernamental (total) 76 456 5,7 56,2
Credit neguvernamental în lei: 40 051 6,4 104,9
- populaţie 18 273 8,2 127,4
- persoane juridice 21 778 5,0 89,3
Credit neguvernamental în valută: 36 405 5,0 23,8
- populaţie 11 889 8,1 48,2
- persoane juridice 24 516 3,6 14,6

Creditul guvernamental net a înregistrat în luna iunie un sold creditor de 9 113 milioane RON faţă de un sold creditor de 9566 milioane RON în luna mai 2006, în principal ca urmare a diminuării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 6,5 la sută, până la 27 780 milioane RON, pe seama creşterii cu 7,6 la sută a numerarului în circulaţie şi a majorării cu 5,5 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere.

Tabel 4. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 iunie 2006
(mil. RON)
iunie 2006/mai 2006
(%)
iunie 2006/iunie 2005
(%)
M1 27 780 6,5 50,2
Numerar în afara băncilor 13 557 7,6 41,5
Disponibilităţi la vedere 14 223 5,5 59,6

Cvasibanii au crescut cu 2,4 la sută, ajungând la 67 274 milioane RON. Economiile în lei ale populaţiei s-au majorat cu 2,1 la sută, până la 18 380 milioane RON, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 19,3 la sută. La 30 iunie 2006, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 18,9 la sută (11,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2005.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 2,8 la sută, până la 21 017 milioane RON. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 2,8 la sută (până la 16 795 milioane RON), certificatele de depozit s-au majorat cu 0,8 la sută (cifrându-se la 2 247 milioane RON), iar depozitele condiţionate au crescut cu 4,7 la sută (până la 1 975 milioane RON). La 30 iunie 2006, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 41,2 la sută (31,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2005.

Depunerile în valută ale rezidenţilor persoane fizice şi juridice, exprimate în lei, au crescut cu 2,4 la sută, până la nivelul de 27 877 milioane RON (exprimate în euro, depunerile în valută s-au majorat cu 1,5 la sută, până la 7 811,9 milioane EUR). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depunerile în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o majorare de 11,0 la sută; depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 25,7 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice s-au majorat cu 1,4 la sută.

Tabel 5. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 3o iunie 2006
(mil. RON)
iunie 2006/mai 2006
(%)
iunie 2006/iunie 2005
(%)
Cvasibani 67 274 2,4 20,8
Economii în lei ale populaţiei 18 380 2,1 18,9
Depozite în lei ale persoanelor juridice 21 017 2,8 41,2
Depuneri în valută ale rezidenţilor: 27 877 2,4 9,9
- populaţie 12 538 3,1 24,4
- persoane juridice 15 339 1,9 0,3

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar au scăzut cu 7,9 la sută, până la 3 285 milioane RON. În cadrul acestora, titlurile în lei s-au diminuat cu 2,9 la sută (până la 3 285 milioane RON), în timp ce titlurile în valută au fost răscumpărate integral de Ministerul Finanţelor Publice. La 30 iunie 2006, titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar s-au redus cu 31,1 la sută faţă de 30 iunie 2005.