Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna iulie 2006

31.08.2006

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii iulie 2006 de 95 888 milioane RON. Faţă de luna iunie 2006 aceasta s-a majorat cu 0,9 la sută (0,8 la sută în termeni reali), iar în raport cu iulie 2005 masa monetară a crescut cu 29,4 la sută (21,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 iulie 2006
(mil. RON)
iulie 2006/iunie 2006
(%)
iulie 2006/iulie 2005
(%)
Masa monetară (M2) 95 888 0,9 29,4
Active externe nete 44 401 1,6 11,5
Active interne nete 51 487 0,2 50,3

Activele externe nete au crescut în luna iulie cu 1,6 la sută, până la 44 401 milioane RON. Această evoluţie a fost rezultatul majorării cu 1,1 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al creşterii cu 5,0 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 0,2 la sută, înregistrând nivelul de 51 487 milioane RON, în condiţiile în care creditul intern s-a majorat cu 1,2 la sută (până la 68 131 milioane RON).

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 iulie 2006
(mil. RON)
iulie 2006/iunie 2006
(%)
iulie 2006/iulie 2005
(%)
Credit intern 68 131 1,2 61,2
Credit neguvernamental 79 401 3,9 57,1
Credit guvernamental net -11 270 - -

Creditul neguvernamental a crescut în luna iulie cu 3,9 la sută (3,7 la sută în termeni reali) faţă de luna iunie a.c, până la nivelul de 79 401 milioane RON. Creditul în lei a crescut cu 5,0 la sută (4,9 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 2,6 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 3,3 la sută). La 31 iulie 2006, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 57,1 la sută (47,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2005, pe seama majorării cu 106,5 la sută a componentei în lei (94,4 la sută în termeni reali) şi cu 23,8 la sută a componentei în valută exprimate în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 23,0 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental şi componentele acestuia
INDICATORI 31 iulie 2006
(mil. RON)
iulie 2006/iunie 2006
(%)
iulie 2006/iulie 2005
(%)
Creditul neguvernamental (total) 79 401 3,9 57,1
Credit neguvernamental în lei: 42 044 5,0 106,5
- populaţie 19 472 6,6 129,6
- persoane juridice 22 572 3,6 90,0
Credit neguvernamental în valută: 37 357 2,6 23,8
- populaţie 12 651 6,4 50,5
- persoane juridice 24 706 0,8 13,4

Creditul guvernamental net a înregistrat în luna iulie a.c. un sold creditor de 11 270 milioane RON faţă de un sold creditor de 9 113 milioane RON în luna iunie 2006, în principal ca urmare a majorării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 4,1 la sută, până la 28 930 milioane RON, pe seama creşterii cu 5,5 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere şi a majorării cu 2,7 la sută a numerarului în circulaţie.

Tabel 4. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 iulie 2006
(mil. RON)
iulie 2006/iunie 2006
(%)
iulie 2006/iulie 2005
(%)
M1 28 930 4,1 51,0
Numerar în afara băncilor 13 926 2,7 42,2
Disponibilităţi la vedere 15 004 5,5 60,1

Cvasibanii au scăzut cu 0,5 la sută, ajungând la 66 958 milioane RON. Economiile în lei ale populaţiei s-au majorat cu 1,2 la sută, până la 18 600 milioane RON, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 19,4 la sută. La 31 iulie 2006, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 18,7 la sută (11,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2005.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au diminuat cu 5,1 la sută, până la 19 934 milioane RON. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au redus cu 6,9 la sută (până la 15 629 milioane RON), certificatele de depozit s-au majorat cu 1,1 la sută (cifrându-se la 2 271 milioane RON), iar depozitele condiţionate au crescut cu 3,0 la sută (până la 2 034 milioane RON). La 31 iulie 2006, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 32,5 la sută (24,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2005.

Depunerile în valută ale rezidenţilor persoane fizice şi juridice, exprimate în lei, au crescut cu 2,0 la sută, până la nivelul de 28 424 milioane RON (exprimate în euro, depunerile în valută s-au majorat cu 2,6 la sută, până la 8 016,2 milioane EUR). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depunerile în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o majorare de 16,7 la sută; depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 28,2 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice s-au majorat cu 8,8 la sută.

Tabel 5. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 iulie 2006
(mil. RON)
iulie 2006/iunie 2006
(%)
iulie 2006/iulie 2005
(%)
Cvasibani 66 958 -0,5 21,9
Economii în lei ale populaţiei 18 600 1,2 18,7
Depozite în lei ale persoanelor juridice 19 934 -5,1 32,5
Depuneri în valută ale rezidenţilor: 28 424 2,0 17,4
- populaţie 12 741 1,6 29,0
- persoane juridice 15 683 2,2 9,5

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar au scăzut cu 2,5 la sută, până la 3 204 milioane RON. La 31 iulie 2006, titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar s-au redus cu 31,6 la sută faţă de 31 iulie 2005.