Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna august 2006

20.09.2006

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii august 2006 de 98 302 milioane RON. Faţă de luna iulie 2006 aceasta s-a majorat cu 2,5 la sută (2,6 la sută în termeni reali), iar în raport cu august 2005 masa monetară a crescut cu 28,1 la sută (20,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 august 2006
(mil. RON)
august 2006/iulie 2006
(%)
august 2006/august 2005
(%)
Masa monetară (M2) 98 302 2,5 28,1
Active externe nete 44 023 -0,9 6,9
Active interne nete 54 279 5,4 52,5

Activele externe nete au scăzut în luna august cu 0,9 la sută, până la 44 023 milioane RON. Această evoluţie a fost rezultatul diminuării cu 0,3 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al reducerii cu 4,3 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 5,4 la sută, înregistrând nivelul de 54 279 milioane RON, în condiţiile în care creditul intern s-a majorat cu 4,0 la sută (până la 70 841 milioane RON).

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 august 2006
(mil. RON)
august 2006/iulie 2006
(%)
august 2006/august 2005
(%)
Credit intern 70 841 4,0 60,6
Credit neguvernamental 82 161 3,5 56,9
Credit guvernamental net -11 320 - -

Creditul neguvernamental a crescut în luna august cu 3,5 la sută (3,55 la sută în termeni reali) faţă de luna iulie a.c, până la nivelul de 82 161 milioane RON. Creditul în lei a crescut cu 3,6 la sută (3,7 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 3,3 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 3,7 la sută).

La 31 august 2006, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 56,9 la sută (48,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2005, pe seama majorării cu 104,9 la sută a componentei în lei (93,2 la sută în termeni reali) şi cu 24,1 la sută a componentei în valută exprimate în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 23,5 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental şi componentele acestuia
INDICATORI 31 august 2006
(mil. RON)
august 2006/iulie 2006
(%)
august 2006/august 2005
(%)
Credit neguvernamental (total) 82 161 3,5 56,9
Credit neguvernamental în lei: 43 577 3,6 104,9
- populaţie 20 558 5,6 126,0
- persoane juridice 23 019 2,0 89,1
Credit neguvernamental în valută: 38 584 3,3 24,1
- populaţie 13 464 6,4 49,7
- persoane juridice 25 120 1,7 13,7

Creditul guvernamental net a înregistrat în luna august 2006 un sold creditor de 11 320 milioane RON faţă de un sold creditor de 11 270 milioane RON în luna iulie 2006.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 2,9 la sută, până la 29 771 milioane RON, pe seama creşterii cu 5,4 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere şi a majorării cu 0,2 la sută a numerarului în circulaţie.

Tabel 4. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 august 2006
(mil. RON)
august 2006/iulie 2006
(%)
august 2006/august 2005
(%)
M1 29 771 2,9 45,5
Numerar în afara băncilor 13 959 0,2 39,.8
Disponibilităţi la vedere 15 811 5,4 51,0

Cvasibanii au crescut cu 2,3 la sută, ajungând la 68 531 milioane RON. Economiile în lei ale populaţiei s-au majorat cu 0,6 la sută, până la 18 714 milioane RON, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 19,0 la sută.

La 31 august 2006, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 17,9 la sută (11,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2005.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au majorat cu 3,9 la sută, până la 20 706 milioane RON. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 4,9 la sută (până la 16 397 milioane RON), depozitele condiţionate s-au majorat cu 2,5 la sută (cifrându-se la 2 085 milioane RON), iar certificatele de depozit s-au diminuat cu 2,1 la sută (până la 2 224 milioane RON). La 31 august 2006, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 29,2 la sută (21,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2005.

Depunerile în valută ale rezidenţilor persoane fizice şi juridice, exprimate în lei, au crescut cu 2,4 la sută, până la nivelul de 29 111 milioane RON (exprimate în euro, depunerile în valută s-au majorat cu 2,9 la sută, până la 8 246,4 milioane EUR). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depunerile în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o majorare de 18,7 la sută; depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 32,9 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice s-au majorat cu 9,0 la sută.

Tabel 5. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 august 2006
(mil. RON)
august 2006/iulie 2006
(%)
august 2006/august 2005
(%)
Cvasibani 68 531 2,3 21,7
Economii în lei ale populaţiei 18 714 0,6 17,9
Depozite în lei ale persoanelor juridice 20 706 3,9 29,2
Depuneri în valută ale rezidenţilor: 29 111 2,4 19,3
- populaţie 13 182 3,5 33,6
- persoane juridice 15 929 1,6 9,6

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar au scăzut cu 0,01 la sută, până la 3 203 milioane RON. La 31 august 2006, titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar s-au redus cu 23,5 la sută faţă de 31 august 2005.