Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna septembrie 2006

31.10.2006

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii septembrie 2006 de 99 346 milioane RON. Faţă de luna august 2006 aceasta s-a majorat cu 1,1 la sută (1,0 la sută în termeni reali), iar în raport cu septembrie 2005 masa monetară a crescut cu 23,9 la sută (17,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 septembrie 2006
(mil. RON)
Septembrie 2006/August 2006
(%)
Septembrie 2006/Septembrie 2005
(%)
Masa monetară (M2) 99 346 1,1 23,9
Active externe nete 42 742 -2,9 -3,2
Active interne nete 56 604 4,3 57,3

Activele externe nete au scăzut în luna septembrie cu 2,9 la sută, până la 42 742 milioane RON. Această evoluţie a fost rezultatul diminuării cu 3,2 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al reducerii cu 0,9 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 4,3 la sută, înregistrând nivelul de 56 604 milioane RON, în condiţiile în care creditul intern s-a majorat cu 4,1 la sută (până la 73 759 milioane RON).

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 30 septembrie 2006
(mil. RON)
Septembrie 2006/August 2006
(%)
Septembrie 2006/Septembrie 2005
(%)
Credit intern 73 759 4,1 59,6
Credit neguvernamental 85 289 3,8 55,0
Credit guvernamental net -11 530 - -

Creditul neguvernamental a crescut în luna septembrie cu 3,8 la sută (3,75 la sută în termeni reali) faţă de luna august a.c, până la nivelul de 85 289 milioane RON. Creditul în lei a crescut cu 3,9 la sută (3,8 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 3,7 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 3,6 la sută).

La 30 septembrie 2006, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 55,0 la sută (47,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2005, pe seama majorării cu 100,9 la sută a componentei în lei (90,5 la sută în termeni reali) şi cu 23,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 24,1 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental şi componentele acestuia
INDICATORI 30 septembrie 2006
(mil. RON)
Septembrie 2006/August 2006
(%)
Septembrie 2006/Septembrie 2005
(%)
Credit neguvernamental (total) 85 289 3,8 55,0
Credit neguvernamental în lei: 45 276 3,9 100,9
- populaţie 21 450 4,3 123,2
- persoane juridice 23 826 3,5 84,3
Credit neguvernamental în valută: 40 013 3,7 23,2
- populaţie 14 353 6,6 47,0
- persoane juridice 25 660 2,1 13,0

Creditul guvernamental net a înregistrat în luna septembrie a.c. un sold creditor de 11 530 milioane RON faţă de un sold creditor de 11 320 milioane RON în luna august 2006, în principal ca urmare a majorării disponibilităţilor în Contul General al Trezoreriei Statului.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 2,1 la sută, până la 30 407 milioane RON, pe seama creşterii cu 3,3 la sută a numerarului în circulaţie şi a majorării cu 1,1 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere.

Tabel 4. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 septembrie 2006
(mil. RON)
Septembrie 2006/August 2006
(%)
Septembrie 2006/Septembrie 2005
(%)
M1 30 407 2,1 45,0
Numerar în afara băncilor 14 423 3,3 39,5
Disponibilităţi la vedere 15 984 1,1 50,5

Cvasibanii au crescut cu 0,6 la sută, ajungând la 68 939 milioane RON. Economiile în lei ale populaţiei s-au majorat cu 0,4 la sută, până la 18 797 milioane RON, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 18,9 la sută.

La 30 septembrie 2006, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 16,2 la sută (10,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2005.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au majorat cu 3,5 la sută, până la 21 430 milioane RON. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 5,3 la sută (până la 17 266 milioane RON), depozitele condiţionate s-au majorat cu 0,5 la sută (cifrându-se la 2 094 milioane RON), iar certificatele de depozit s-au diminuat cu 7,0 la sută (până la 2 070 milioane RON). La 30 septembrie 2006, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 23,0 la sută (16,6 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2005.

Depunerile în valută ale rezidenţilor persoane fizice şi juridice, exprimate în lei, au scăzut cu 1,4 la sută, până la nivelul de 28 712 milioane RON (exprimate în euro, depunerile în valută s-au redus cu 1,5 la sută, până la 8 125 milioane EUR). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depunerile în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o majorare de 13,0 la sută; depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 36,0 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice s-au diminuat cu 2,2 la sută.

Tabel 5. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 septembrie 2006
(mil. RON)
Septembrie 2006/August 2006
(%)
Septembrie 2006/Septembrie 2005
(%)
Cvasibani 68 939 0,6 16,5
Economii în lei ale populaţiei 18 797 0,4 16,2
Depozite în lei ale persoanelor juridice 21 430 3,5 23,0
Depuneri în valută ale rezidenţilor: 28 712 -1,4 12,2
- populaţie 13 730 4,2 35,0
- persoane juridice 14 982 -5,9 -2,8

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar au scăzut cu 0,3 la sută, până la 3 193 milioane RON. La 30 septembrie 2006, titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar s-au redus cu 19,1 la sută faţă de 30 septembrie 2005.