Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna octombrie 2006

30.11.2006

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii octombrie 2006 de 100 619 milioane RON. Faţă de luna septembrie 2006 aceasta s-a majorat cu 1,3 la sută (1,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu octombrie 2005 masa monetară a crescut cu 24,1 la sută (18,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 octombrie 2006
(mil. RON)
octombrie 2006/septembrie 2006
(%)
octombrie 2006/octombrie 2005
(%)
Masa monetară (M2) 100 619 1,3 24,1
Active externe nete 51 175 19,7 9,8
Active interne nete 49 444 -12,6 43,3

Activele externe nete au crescut în luna octombrie cu 19,7 la sută, până la 51 175 milioane RON. Această evoluţie a fost rezultatul majorării cu 22,8 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al reducerii cu 0,7 la sută a componentei "Aur". Majorarea componentei "Valute convertibile" s-a datorat, în principal, intrărilor provenite din privatizarea Băncii Comerciale Române (în sumă de 2 209,9 milioane euro).

Activele interne nete au scăzut cu 12,6 la sută, înregistrând nivelul de 49 444 milioane RON, în condiţiile în care creditul intern s-a diminuat cu 8,3 la sută (până la 67 602 milioane RON).

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 31 octombrie 2006
(mil. RON)
octombrie 2006/septembrie 2006
(%)
octombrie 2006/octombrie 2005
(%)
Credit intern 67 602 -8,3 44,8
Credit neguvernamental 89 017 4,4 54,9
Credit guvernamental net -21 415 - -

Creditul neguvernamental a crescut în luna octombrie cu 4,4 la sută (4,2 la sută în termeni reali) faţă de luna septembrie a.c, până la nivelul de 89 017 milioane RON. Creditul în lei a crescut cu 3,7 la sută (3,5 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 5,2 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 5,5 la sută).

La 31 octombrie 2006, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 54,9 la sută (47,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2005, pe seama majorării cu 93,9 la sută a componentei în lei (85,0 la sută în termeni reali) şi cu 26,4 la sută a componentei în valută exprimate în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 31,1 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental şi componentele acestuia
INDICATORI 31 octombrie 2006
(mil. RON)
octombrie 2006/septembrie 2006
(%)
octombrie 2006/octombrie 2005
(%)
Credit neguvernamental (total) 89 017 4,4 54,9
Credit neguvernamental în lei: 46 940 3,7 93,9
- populaţie 22 137 3,2 115,6
- persoane juridice 24 803 4,1 77,9
Credit neguvernamental în valută: 42 077 5,2 26,4
- populaţie 15 204 5,9 50,5
- persoane juridice 26 873 4,7 15,9

Creditul guvernamental net a înregistrat în luna octombrie a.c. un sold creditor de 21 415 milioane RON faţă de un sold creditor de 11 530 milioane RON în luna septembrie 2006. La baza acestei evoluţii stau, în principal, doi factori: (i) creşterea contului de disponibilităţi în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională (+7 895,1 milioane RON), ca urmare a intrărilor provenite din privatizarea Băncii Comerciale Române; (ii) majorarea soldului Contului General al Trezoreriei Statului (+1 907,9 milioane RON), consecinţă a încasării impozitelor trimestriale.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 0,6 la sută, până la 30 574 milioane RON, pe seama creşterii cu 4,0 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere şi a reducerii cu 3,2 la sută a numerarului în circulaţie.

Tabel 4. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 octombrie 2006
(mil. RON)
octombrie 2006/septembrie 2006
(%)
octombrie 2006/octombrie 2005
(%)
M1 30 574 0,6 43,6
Numerar în afara băncilor 13 955 -3,2 36,0
Disponibilităţi la vedere 16 619 4,0 50,7

Cvasibanii au crescut cu 1,6 la sută, ajungând la 70 045 milioane RON. Economiile în lei ale populaţiei s-au majorat cu 2,2 la sută, până la 19 219 milioane RON, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 19,1 la sută. La 31 octombrie 2006, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 18,7 la sută (13,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2005.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au diminuat cu 1,9 la sută, până la 21 031 milioane RON. În cadrul acestora, depozitele pe termen au scăzut cu 2,9 la sută (până la 16 773 milioane RON), certificatele de depozit s-au redus cu 4,9 la sută (cifrându-se la 1 968 milioane RON), iar depozitele condiţionate au crescut cu 9,4 la sută (până la 2 290 milioane RON). La 31 octombrie 2006, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 22,6 la sută (17,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2005.

Depunerile în valută ale rezidenţilor persoane fizice şi juridice, exprimate în lei, au crescut cu 3,8 la sută, până la nivelul de 29 795 milioane RON (exprimate în euro, depunerile în valută s-au majorat cu 4,1 la sută, până la 8 462,0 milioane EUR). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depunerile în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o majorare de 16,7 la sută; depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 38,2 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice s-au majorat cu 2,3 la sută.

Tabel 5. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 octombrie 2006
(mil. RON)
octombrie 2006/septembrie 2006
(%)
octombrie 2006/octombrie 2005
(%)
Cvasibani 70 045 1,6 17,1
Economii în lei ale populaţiei 19 219 2,2 18,7
Depozite în lei ale persoanelor juridice 21 031 -1,9 22,6
Depuneri în valută ale rezidenţilor: 29 795 3,8 12,6
- populaţie 14 175 3,2 33,3
- persoane juridice 15 620 4,3 -1,3

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar au scăzut cu 1,8 la sută, până la 3 136 milioane RON. La 31 octombrie 2006, titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar s-au redus cu 18,2 la sută faţă de 31 octombrie 2005.