Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna noiembrie 2006

28.12.2006

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii noiembrie 2006 de 101 940 milioane RON. Faţă de luna octombrie 2006 aceasta s-a majorat cu 1,3 la sută (0,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu noiembrie 2005 masa monetară a crescut cu 25,2 la sută (19,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 noiembrie 2006
(mil. RON)
noiembrie 2006/octombrie 2006
(%)
noiembrie 2006/noiembrie 2005
(%)
Masa monetară (M2) 101 940 1,3 25,2
Active externe nete 48 264 -5,7 6,2
Active interne nete 53 676 8,6 49,3

Activele externe nete au scăzut în luna noiembrie cu 5,7 la sută, până la 48 264 milioane RON. Această evoluţie a fost rezultatul diminuării cu 6,4 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al reducerii cu 0,3 la sută a componentei "Aur".

Activele interne nete au crescut cu 8,6 la sută, înregistrând nivelul de 53 676 milioane RON, în condiţiile în care creditul intern s-a majorat cu 4,9 la sută (până la 70 914 milioane RON).

Tabel 2. Creditul intern şi componentele acestuia
INDICATORI 30 noiembrie 2006
(mil. RON)
noiembrie 2006/octombrie 2006
(%)
noiembrie 2006/noiembrie 2005
(%)
Credit intern 70 914 4,9 42,6
Credit neguvernamental 91 902 3,2 54,1
Credit guvernamental net -20 988 - -

Creditul neguvernamental a crescut în luna noiembrie cu 3,2 la sută (2,1 la sută în termeni reali) faţă de luna octombrie a.c, până la nivelul de 91 902,3 milioane RON. Creditul în lei a crescut cu 4,1 la sută (2,9 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 2,3 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 4,9 la sută). La 30 noiembrie 2006, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 54,1 la sută (47,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2005, pe seama majorării cu 87,1 la sută a componentei în lei (78,7 la sută în termeni reali) şi cu 28,4 la sută a componentei în valută exprimate în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 36,7 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental şi componentele acestuia
INDICATORI 30 noiembrie 2006
(mil. RON)
noiembrie 2006/octombrie 2006
(%)
noiembrie 2006/noiembrie 2005
(%)
Credit neguvernamental (total) 91 902 3,2 54,1
Credit neguvernamental în lei: 48 843 4,1 87,1
- populaţie 22 734 2,7 105,4
- persoane juridice 26 109 5,3 73,6
Credit neguvernamental în valută: 43 059 2,3 28,4
- populaţie 15 639 2,9 53,0
- persoane juridice 27 420 2,0 17,7

Creditul guvernamental net a înregistrat în luna noiembrie 2006 un sold creditor de 20 988 milioane RON faţă de un sold creditor de 21 415 milioane RON în luna octombrie 2006.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 0,1 la sută, până la 30 606 milioane RON, pe seama creşterii cu 0,3 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere şi a reducerii cu 0,1 la sută a numerarului în circulaţie.

Tabel 4. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 noiembrie 2006
(mil. RON)
noiembrie 2006/octombrie 2006
(%)
noiembrie 2006/noiembrie 2005
(%)
M1 30 606 0,1 44,8
Numerar în afara băncilor 13 937 -0,1 34,7
Disponibilităţi la vedere 16 669 0,3 54,6

Cvasibanii au crescut cu 1,8 la sută, ajungând la 71 334 milioane RON. Economiile în lei ale populaţiei s-au majorat cu 3,7 la sută, până la 19 930 milioane RON, ponderea acestora în masa monetară reprezentând 19,6 la sută. La 30 noiembrie 2006, economiile populaţiei au înregistrat o creştere de 22,2 la sută (16,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2005.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 4,4 la sută, până la 21 964 milioane RON. În cadrul acestora, depozitele pe termen s-au majorat cu 4,7 la sută (până la 17 559 milioane RON), certificatele de depozit au crescut cu 5,4 la sută (cifrându-se la 2 074 milioane RON), iar depozitele condiţionate au crescut cu 1,8 la sută (până la 2 331 milioane RON). La 30 noiembrie 2006, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 23,7 la sută (18,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2005.

Depunerile în valută ale rezidenţilor persoane fizice şi juridice, exprimate în lei, au scăzut cu 1,2 la sută, până la nivelul de 29 440 milioane RON (exprimate în euro, depunerile în valută s-au majorat cu 1,3 la sută, până la 8 572 milioane EUR). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depunerile în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o majorare de 19,6 la sută; depunerile în valută ale populaţiei au crescut cu 37,5 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice s-au majorat cu 6,6 la sută.

Tabel 5. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 noiembrie 2006
(mil. RON)
noiembrie 2006/octombrie 2006
(%)
noiembrie 2006/noiembrie 2005
(%)
Cvasibani 71 334 1,8 18,4
Economii în lei ale populaţiei 19 930 3,7 22,2
Depozite în lei ale persoanelor juridice 21 964 4,4 23,7
Depuneri în valută ale rezidenţilor: 29 440 -1,2 12,4
- populaţie 14 191 0,1 29,2
- persoane juridice 15 249 -2,4 0,2

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar au scăzut cu 2,1 la sută, până la 3 071 milioane RON. La 30 noiembrie 2006, titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar s-au redus cu 19,9 la sută faţă de 30 noiembrie 2005.