Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - ianuarie 2010

12.03.2010

În luna ianuarie 2010 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 123 milioane euro, în scădere cu 73,2 la sută faţă de luna ianuarie 2009. Influenţa determinantă asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 217 milioane euro, în scădere cu 55,8 la sută faţă de luna ianuarie 2009.

- milioane euro -
  Ianuarie 2009r Ianuarie 2010p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 2 959 3 418 -459 3 327 3 450 -123
A. Bunuri şi servicii 2 454 2 935 -481 2 705 2 987 -282
a. Bunuri (export fob - import fob)s 1 924 2 415 -491 2 305 2 522 -217
b. Servicii 530 520 10 400 465 -65
- transport 149 129 20 133 128 5
- turism - călătorii 59 72 -13 34 79 -45
- alte servicii 322 319 3 233 258 -25
B. Venituri 105 301 -196 79 252 -173
C. Transferuri curente 400 182 218 543 211 332

r  - date revizuite
p - date provizorii
s  - Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în luna ianuarie 2010 a fost finanţat integral prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 302 milioane euro (comparativ cu 1 123 milioane euro în luna ianuarie 2009), acestea fiind în integralitate de natura participaţiilor la capital.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 31 ianuarie 2010 de 64 211 milioane euro (82,5 la sută din total datorie externă), înregistrând aproximativ acelaşi nivel de la 31 decembrie 2009.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2010 nivelul de 13 657 milioane euro (17,5 la sută din total datorie externă), în scădere cu 5,5 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă a României la 31 ianuarie 2010*
şi serviciul datoriei externe în luna ianuarie 2010
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în luna
ianuarie 2010p
Sold la 31.12.2009p Sold la 31.01.2010p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 64 208 64 211 720 
I.1. Datorie publică directăa) 11 975 12 062 76 
I.2. Datorie public garantatăb) 1 520 1 520 17 
I.3. Datorie negarantată public 37 785 37 473 609 
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 242 7 342 18 
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 5 686 5 814
II. Datorie externă pe termen scurt 14 448 13 657 2 428e
Total datorie externă (I+II) 78 656 77 868 3 148 

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului „Stand-By” dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului „Stand-By” cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate     p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung1 a fost 26,6 la sută în luna ianuarie 2010, comparativ cu 31,6 la sută în anul 2009. Gradul de acoperire2 a fost 10,3 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2010, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2009.


Notă:

  1. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  2. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.