Comunicat de presă


Indicatori monetari - ianuarie 2010

23.02.2010

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii ianuarie 2010 de 185 996,3 milioane lei. Faţă de luna decembrie 2009 aceasta s-a diminuat cu 1,9 la sută (-3,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu ianuarie 2009 masa monetară a crescut cu 5,6 la sută (0,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 ianuarie 2010
(mil. lei)
ian. 2010/
dec. 2009
(%)
ian. 2010/
ian. 2009
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 76 617,0 -3,5 -12,9
Numerar în circulaţie 23 826,5 -0,6 -4,5
Depozite overnight ** 52 790,5 -4,7 -16,2
M2 (masa monetară intermediară) 184 277,8 -2,0 4,8
M1 76 617,0 -3,5 -12,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 107 660,8 -0,9 22,5
M3 (masa monetară în sens larg) 185 996,3 -1,9 5,6
M2 184 277,8 -2,0 4,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 1 718,5 6,3 414,6

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 ianuarie 2010
(mil. lei)
ian. 2010/
dec. 2009
(%)
ian. 2010/
ian. 2009
(%)
Masa monetară (M3) 185 996,3 -1,9 5,6
Active externe nete** 19 988,2 -10,0 -2,0
Active interne nete*** 166 008,1 -0,8 6,6

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna ianuarie 2010 cu 0,3 la sută (-1,9 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2009, până la nivelul de 199 280,9 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,7 la sută (-1,0 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a scăzut cu 1,0 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 1,6 la sută). La 31 ianuarie 2010, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 3,5 la sută (-8,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2009, pe seama diminuării cu 4,2 la sută a componentei în lei (-8,9 la sută în termeni reali) şi a scăderii cu 3,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 0,7 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 ianuarie 2010
(mil. lei)
ian. 2010/
dec. 2009
(%)
ian. 2010/
ian. 2009
(%)
Credit neguvernamental (total) 199 280,9 -0,3 -3,5
Credit neguvernamental în lei: 80 275,4 0,7 -4,2
- gospodării ale populaţiei 38 522,8 -0,7 -5,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 752,6 2,1 -3,3
Credit neguvernamental în valută: 119 005,5 -1,0 -3,0
- gospodării ale populaţiei 60 012,2 -2,3 -3,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 58 993,3 0,4 -2,1

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna ianuarie cu 5,9 la sută, până la 49 568,5 milioane lei. La 31 ianuarie 2010, creditul guvernamental s-a majorat cu 127,1 la sută (115,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2009.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna ianuarie 2010 cu 2,0 la sută faţă de luna decembrie 2009, până la nivelul de 164 347,0 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 ianuarie 2010
(mil. lei)
ian. 2010/
dec. 2009
(%)
ian. 2010/
ian. 2009
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 164 347,0 -2,0 6,6
Depozite în lei ale rezidenţilor: 100 543,6 -2,1 5,0
- gospodării ale populaţiei 59 924,6 1,2 9,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 40 619,0 -6,6 -1,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 63 803,4 -1,9 9,3
- gospodării ale populaţiei 37 549,3 -1,5 12,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 26 254,1 -2,6 4,6

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,2 la sută, până la 59 924,6 milioane lei. La 31 ianuarie 2010, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 9,9 la sută (4,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2009.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 6,6 la sută, până la 40 619,0 milioane lei. La 31 ianuarie 2010, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au redus cu 1,5 la sută (-6,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2009.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au redus cu 1,9 la sută, până la nivelul de 63 803,4 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,6 la sută, până la 15 478,7 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 9,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor au crescut cu 13,4 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 12,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 17,0 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 4,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 8,6 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11 297,4 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2010), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 38 271,1 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2010).