Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

06.08.2004

În şedinţa sa din 5 august a.c., Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, analizând ansamblul evoluţiilor macroeconomice, a decis scăderea cu 0,75 puncte procentuale a ratei dobânzii de intervenţie, pentru a reflecta continuarea procesului de reducere a inflaţiei. Banca Naţională a României va menţine conduita prudentă a politicii monetare în vederea asigurării şi în perspectivă a echilibrelor macroeconomice.

De asemenea, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât majorarea la 30 la sută a ratei rezervelor minime obligatorii aferente depozitelor în valută, în scopul stimulării intermedierii financiare în monedă naţională, precum şi al gestionării adecvate a riscurilor la nivelul sistemului instituţiilor de credit.