Comunicat de presă


Consolidarea colaborării între autorităţile de supraveghere bancară din Europa de sud-est

19.02.2010

La invitaţia domnului Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României, guvernatorii şi reprezentanţii băncilor centrale din Albania, Bulgaria, Bosnia-Herţegovina, Cipru, Grecia, Macedonia, Muntenegru, precum şi şefii autorităţilor bancare din Bosnia- Herţegovina şi Republika Srpska, s-au reunit la Sinaia în data de 19 februarie 2010.

Aceasta reprezintă cea de-a patra reuniune desfăşurată în cadrul Memorandumului de înţelegere multilateral convenit la Atena în luna iulie 2007, al cărui obiectiv îl constituie continuarea colaborării în domeniul supravegherii bancare din Europa de sud-est şi asigurarea stabilităţii financiare în această regiune.

Pe durata reuniunii, discuţiile s-au axat pe evoluţiile financiare şi macroeconomice recente, situaţia şi perspectivele băncilor, precum şi pe modificările la nivelul cadrului de reglementare în această regiune. Participanţii au conchis că, în pofida turbulenţelor financiare internaţionale, sistemul bancar al fiecărei ţări din Europa de sud-est se menţine solid şi cu un nivel adecvat de capitalizare. Totodată, participanţii au subliniat importanţa deosebită a colaborării şi coordonării la nivelul băncilor centrale şi al autorităţilor de supraveghere din această regiune în vederea atenuării efectelor directe şi indirecte ale turbulenţelor financiare internaţionale, restabilirii încrederii, precum şi asigurării în continuare a stabilităţii financiare.

Reuniunea a constituit o bună oportunitate de consolidare a rolului statelor membre UE din regiune de sprijinire a ţărilor candidate şi potenţial candidate la aderare printr-un schimb fructuos de experienţă în domeniul supravegherii bancare. De asemenea, participanţii au evidenţiat importanţa rolului deţinut de recent-înfiinţatul Colegiu de supraveghere, care funcţionează în cadrul creat de Orientările Comitetului supraveghetorilor bancari europeni (CSBE), în evaluarea şi soluţionarea riscurilor cu care se confruntă grupurile bancare transfrontaliere, precum şi în promovarea unei platforme permanente de supraveghere mai eficientă. Această platformă va facilita şi evaluarea în comun a necesarului de capital al tuturor instituţiilor din regiune, luând în considerare profilul de risc şi salvgardarea intereselor atât în ţările de origine, cât şi în ţările gazdă.

S-a convenit că următoarea reuniune a guvernatorilor din Europa de sud-est va avea loc în Cipru în anul 2011.