Comunicat de presă


Comunicat de presă la încheierea misiunii tehnice mixte CE-FMI în România

27.01.2010

O misiune comună a Comisiei Europene, Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale s-a întâlnit cu autorităţile române între 20 şi 27 ianuarie pentru a evalua implementarea programului de asistenţă multilaterală în valoare de € 20 miliarde.

Din punctul de vedere al Comisiei, principalul obiectiv al misiunii a fost evaluarea îndeplinirii condiţionalităţilor ataşate programului de sprijin al balanţei de plăţi convenit cu Uniunea Europeană în mai 2009, în particular pentru eliberarea tranşei a doua de € 1 miliard.

Misiunea Comisiei condusă de Matthias Mors, director în direcţia generală economie şi afaceri financiare (ECFIN) şi Fabienne Ilzkovitz, şefă de unitate în ECFIN, a concluzionat în mod provizoriu că programul este pe drumul cel bun, iar condiţiile ataşate pentru eliberarea celei de a doua tranşe a asistenţei financiare UE sunt îndeplinite în mare măsură.

În ceea ce priveşte politica fiscală, atingerea ţintei de deficit cash pe 2009 (7,3% din PIB) şi adoptarea de către parlament a bugetului pe 2010 conform ţintei de deficit stabilite (5,9%) sunt repere semnificative. Efortul de consolidare trebuie continuat printr-o implementare deplină şi la timp a măsurilor convenite. Aceasta va ajuta la ameliorarea încrederii pieţei şi crearea unui spaţiu de manevră pentru cheltuieli care sprijină creşterea economică.

Guvernul a făcut de asemenea progrese în domeniul guvernanţei fiscale. În perspectivă, misiunea la nivel tehnic a concluzionat că va fi esenţial ca parlamentul să adopte legile convenite, inclusiv legea responsabilităţii fiscale, legea pensiilor şi a doua etapă a legii salarizării unice. Reformele menite să îmbunătăţească administraţia fiscală şi să întărească controlul asupra entităţilor publice situate în afara guvernului central au fost de asemenea convenite.

Progrese bune au fost efectuate în ceea ce priveşte reglementarea şi supravegherea sectorului financiar, prin întărirea cadrului de reglementare pentru bănci şi a schemei de garantare a depozitelor bancare. Autorităţile pregătesc, de asemenea, reforme care vor ameliora mediul de afaceri şi vor spori eficienţa cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare. De asemenea, sunt în pregătire măsuri care să sporească valoarea banului public prin ameliorarea eficienţei administraţiei publice şi stimularea absorbţiei fondurilor UE.

Per ansamblu, programul de asistenţă multilaterală a ajutat la îmbunătăţirea condiţiilor economice şi a perspectivelor României, contribuind la atenuarea tensiunilor financiare. Presiunile de finanţare externă s-au diminuat ca urmare a reducerii mai rapide a deficitului de cont curent şi a unor intrări de capital mai mari decât s-a previzionat.

Această evaluare pozitivă a Comisiei va fi discutată cu Comisarul european pentru afaceri economice şi monetare şi statele membre vor fi consultate înainte de a se lua o decizie finală.Comunicatul original poate fi accesat pe portalul Uniunii Europene.