Comunicat de presă


Indicatori monetari - decembrie 2009

27.01.2010

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii decembrie 2009 de 189 634,5 milioane lei. Faţă de luna noiembrie 2009 aceasta a crescut cu 2,2 la sută (1,9 la sută în termeni reali), iar în raport cu decembrie 2008 masa monetară a crescut cu 9,0 la sută (4,0 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 decembrie 2009
(mil. lei)
dec. 2009/
nov. 2009
(%)
dec. 2009/
dec. 2008
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 79 369,3 0,9 -14,2
Numerar în circulaţie 23 973,0 0,9 -5,2
Depozite overnight ** 55 396,3 0,9 -17,6
M2 (masa monetară intermediară) 188 017,3 2,2 8,3
M1 79 369,3 0,9 -14,2
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 108 648,0 3,1 34,0
M3 (masa monetară în sens larg) 189 634,5 2,2 9,0
M2 188 017,3 2,2 8,3
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 1 617,2 8,1 305,3

 * date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 decembrie 2009
(mil. lei)
dec. 2009/
nov. 2009
(%)
dec. 2009/
dec. 2008
(%)
Masa monetară (M3) 189 634,5 2,2 9,0
Active externe nete** 22 208,4 4,7 64,9
Active interne nete*** 167 426,1 1,9 4,3

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna decembrie 2009 cu 0,5 la sută (-0,8 la sută în termeni reali) faţă de luna noiembrie 2009, până la nivelul de 199 881,9 milioane lei. Creditul în lei a scăzut cu 0,3 la sută (-0,6 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a scăzut cu 0,6 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,4 la sută). La 31 decembrie 2009, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 0,9 la sută (-3,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2008, pe seama majorării cu 5,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 1,0 la sută) şi a reducerii cu 4,7 la sută a componentei în lei (-9,0 la sută în termeni reali).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 decembrie 2009
(mil. lei)
dec. 2009/
nov. 2009
(%)
dec. 2009/
dec. 2008
(%)
Credit neguvernamental (total) 199 881,9 -0,5 0,9
Credit neguvernamental în lei: 79 710,9 -0,3 -4,7
- gospodării ale populaţiei 38 808,9 -0,5 -5,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 40 902,0 -0,1 -4,2
Credit neguvernamental în valută: 120 171,0 -0,6 5,0
- gospodării ale populaţiei 61 407,3 -0,3 5,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 58 763,7 -1,0 4,7

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a scăzut în luna decembrie cu 1,1 la sută, până la 46 815,5 milioane lei. La 31 decembrie 2009, creditul guvernamental s-a majorat cu 172,1 la sută (159,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2008.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna decembrie cu 2,6 la sută faţă de luna noiembrie 2009, până la nivelul de 167 742,1 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 decembrie 2009
(mil. lei)
dec. 2009/
nov. 2009
(%)
dec. 2009/
dec. 2008
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 167 742,1 2,6 10,8
Depozite în lei ale rezidenţilor: 102 691,1 2,3 4,0
- gospodării ale populaţiei 59 197,2 -0,1 13,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 43 493,9 5,6 -6,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 65 051,0 3,1 23,6
- gospodării ale populaţiei 38 107,9 2,8 25,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 26 943,1 3,5 21,7

*date provizorii
**sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,1 la sută, până la 59 197,2 milioane lei. La 31 decembrie 2009, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 13,0 la sută ( 7,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2008.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 5,6 la sută, până la 43 493,9 milioane lei. La 31 decembrie 2009, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au redus cu 6,2 la sută (-10,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2008.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei, au crescut cu 3,1 la sută, până la nivelul de 65 051,0 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 4,2 la sută, până la 15 385,0 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 23,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor au crescut cu 16,5 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 25,0 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 17,8 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 21,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 14,7 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11 314,5 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2009), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 35 501,0 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2009).