Comunicat de presă


Consiliul de administraţie al BNR a hotarât reducerea ratei dobânzii de intervenţie cu 0,50 puncte procentuale, pâna la nivelul de 17,75%

22.11.2004

Consiliul de administraţie al BNR, în şedinţa din 18 noiembrie 2004, a analizat evoluţiile recente ale ansamblului indicatorilor macroeconomici şi perspectivele pentru perioada următoare.

În context, s-a apreciat că decizia aplicării unei politici favorabile accentuării flexibilităţii cursului de schimb al leului a condus la creşterea substanţială a volumului tranzacţiilor pe piaţa valutară şi la o amplitudine sensibil mai mare a variabilităţii cursului de schimb.

Se apreciază că îmbunătăţirea rating-ului la nivel investiţional acordat României va contribui la amplificarea investiţiilor străine directe şi de portofoliu, ceea ce va conduce la consolidarea tendinţei de apreciere a monedei naţionale, în condiţiile inducerii în continuare de către piaţă a unei variabilităţi manifeste a cursului de schimb al leului. Aceasta semnifică o continuare a întăririi politicii monetare, care contribuie la procesul de dezinflaţie.

Indicele preţurilor de consum pe ultimele 12 luni a scăzut la nivelul de 10,8% în octombrie 2004 şi se prognozează accelerarea reducerii acestui indicator în lunile noiembrie şi decembrie. Pentru a valida acest proces de dezinflaţie, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de intervenţie cu 0,50 puncte procentuale, până la nivelul de 17,75%.

Întrucât se menţine tendinţa de creştere a cererii agregate pentru perioada următoare şi se are în vedere aplicarea unor ajustări ale preţurilor administrate la începutul anului 2005, Consiliul de administraţie al BNR a decis păstrarea în continuare a conduitei prudente a politicii monetare pentru atingerea obiectivelor de inflaţie, inclusiv într-o perspectivă mai îndelungată.