Comunicat de presă


Comunicat al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

30.11.2004

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar reaminteşte deponenţilor, persoane fizice, care au depozite (sume) de încasat în evidenţa Băncii Române de Scont S.A., Băncii Turco-Române S.A. şi Băncii Columna S.A. - bănci în faliment, că termenul de 3 ani până la care îşi pot încasa compensaţiile ce li se cuvin expiră, potrivit legii, după cum urmează:

  • pentru Banca Română de Scont S.A., la 18 iunie 2005;
  • pentru Banca Turco-Română S.A., la 27 octombrie 2005;
  • pentru Banca Columna S.A., la 25 mai 2006.

În consecinţă, până la termenul amintit, deponenţii care încă nu şi-au încasat compensaţia o pot face prezentându-se la sediul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar din Aleea Negru Vodă nr.4-6, Bloc C3 , Sector 3, Bucureşti, telefon (021) 323.08.91 sau 323.09.90, cu o cerere în care să se menţioneze datele de identificare ale titularului de depozit (nume şi prenume, serie şi număr act de identitate, codul numeric personal, domiciliul.

La cerere se va anexa copie xerox dupa actul de identitate.

Dacă titularul de depozit nu se poate prezenta la sediul Fondului, plata compensaţiei se poate face şi prin mandat poştal, cu deducerea din sumă a cheltuielilor poştale. Beneficiarul sumei poate transmite cererea prin poştă, caz în care este necesar să se menţioneze un număr de telefon de contact pentru cazul în care datele din listele de plată nu permit identificarea corectă a beneficiarului compensaţiei.

În cazul în care titularul depozitului este reprezentat de un împuternicit sau moştenitor, se vor anexa suplimentar copii după actele celui care face cererea şi actele care atestă calitatea de reprezentant (procură specială, certificat de moştenitor, etc.)