Comunicat de presă


Indicatori monetari - noiembrie 2009

28.12.2009

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii noiembrie 2009 de 185 696,0 milioane lei. Faţă de luna octombrie 2009 aceasta a crescut cu 0,9 la sută (0,3 la sută în termeni reali), iar în raport cu noiembrie 2008 masa monetară a crescut cu 12,7 la sută (7,7 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 noiembrie 2009
(mil. lei)
Noiembrie 2009/
Octombrie 2009
(%)
Noiembrie 2009/
Noiembrie 2008
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 78 641,1 0,6 -14,9
Numerar în circulaţie 23 760,2 0,2 -5,8
Depozite overnight ** 54 880,9 0,7 -18,3
M2 (masa monetară intermediară) 184 200,3 0,9 12,1
M1 78 641,1 0,6 -14,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 105 559,2 1,2 46,7
M3 (masa monetară în sens larg) 185 696,0 0,9 12,7
M2 184 200,3 0,9 12,1
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 1 495,7 4,8 318,7

 * date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 noiembrie 2009
(mil. lei)
Noiembrie 2009/
Octombrie 2009
(%)
Noiembrie 2009/
Noiembrie 2008
(%)
Masa monetară (M3) 185 696,0 0,9 12,7
Active externe nete** 21 356,4 -6,9 53,6
Active interne nete*** 164 339,6 2,0 9,0

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna noiembrie 2009 cu 0,2 la sută (-0,8 la sută în termeni reali) faţă de luna octombrie 2009, până la nivelul de 200 871,6 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,2 la sută (-0,5 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a scăzut cu 0,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,1 la sută). La 30 noiembrie 2009, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 2,9 la sută (-1,6 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2008, pe seama majorării cu 10,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 2,4 la sută) şi a reducerii cu 6,5 la sută a componentei în lei (-10,7 la sută în termeni reali).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 noiembrie 2009
(mil. lei)
Noiembrie 2009/
Octombrie 2009
(%)
Noiembrie 2009/
Noiembrie 2008
(%)
Credit neguvernamental (total) 200 871,6 -0,2 2,9
Credit neguvernamental în lei: 79 914,4 0,2 -6,5
- gospodării ale populaţiei 38 985,5 -0,5 -5,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 40 928,9 0,9 -7,4
Credit neguvernamental în valută: 120 957,2 -0,4 10,3
- gospodării ale populaţiei 61 614,2 -0,2 11,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 59 343,0 -0,6 9,7

*date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna noiembrie cu 18,8 la sută, până la 47 338,0 milioane lei. La 30 noiembrie 2009, creditul guvernamental s-a majorat cu 261,2 la sută (245,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2008.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie cu 1,0 la sută faţă de luna octombrie 2009, până la nivelul de 163 670,4 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 noiembrie 2009
(mil. lei)
Noiembrie 2009/
Octombrie 2009
(%)
Noiembrie 2009/
Noiembrie 2008
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 163 670,4 1,0 15,2
Depozite în lei ale rezidenţilor: 100 429,4 1,0 8,4
- gospodării ale populaţiei 59 255,0 1,1 16,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 174,4 0,8 -1,7
Depozite în valută ale rezidenţilor: 63 241,0 1,0 27,9
- gospodării ale populaţiei 37 069,5 0,8 28,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 26 171,5 1,2 26,4

*date provizorii
**sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,1 la sută, până la 59 255,0 milioane lei. La 30 noiembrie 2009, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 16,8 la sută (11,6 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2008.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 0,8 la sută, până la 41 174,4 milioane lei. La 30 noiembrie 2009, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au redus 1,7 cu la sută (-6,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2008.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 1,0 la sută, până la nivelul de 63 241,0 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 1,5 la sută, până la 14 797,4 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 27,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor au crescut cu 13,1 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 28,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 14,0 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 26,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 11,7 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11 252,9 milioane lei (soldul la 30 noiembrie 2009), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 36 085,1 milioane lei (soldul la 30 noiembrie 2009)