Comunicat de presă


Declaraţie privind misiunea tehnică mixtă CE-FMI în România

17.12.2009

O echipă tehnică comună a Comisiei Europene şi FMI a efectuat o vizită la Bucureşti între 14-16 decembrie pentru a continua discuţiile referitoare la programul de asistenţă multilaterală. Discuţiile au fost focalizate pe probleme legate de politica bugetară.

Misiunea a constatat că s-au realizat progrese bune în atingerea ţintei referitoare la deficitul bugetar de 7,3% din PIB în 2009. Totuşi un control strict al cheltuielilor rămâne esenţial.

În ceea ce priveşte anul 2010, misiunea şi autorităţile au convenit la nivel tehnic un set de măsuri de consolidare fiscală echivalând 2,5% din PIB, în special concentrate pe partea de cheltuieli a bugetului. Având în vedere că previziunile macroeconomice pentru 2010 sunt mai bune decât se prognoza iniţial, aceste măsuri par a fi suficiente pentru a atinge ţinta de deficit de 5,9% prevăzută în program. Noul guvern este încurajat, când va fi instalat, să aprobe proiectul de buget şi să îl trimită parlamentului pentru adoptare. Pentru obţinerea unei ajustări economice sustenabile, este de asemenea important să se continue progresele înregistrate în privinţa reformelor structurale importante precum legea responsabilităţii fiscale şi reforma pensiilor.

Cu condiţia ca aceste evoluţii să fie confirmate, Comisia speră să termine cu succes evaluarea la sfârşitul lunii ianuarie 2010. Aceasta ar permite eliberarea tranşei de EUR 1 miliard conform programului UE de asistenţă a balanţei de plăţi.

Din partea Comisiei, misiunea a fost condusă de Fabienne Ilzkovitz, şef unitate, şi de Matthias Mors, director la Direcţia de Afaceri Economice şi Financiare (DG ECFIN).Comunicatul original poate fi accesat pe site-ul www.europa.eu