Comunicat de presă


Indicatori monetari - octombrie 2009

24.11.2009

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii octombrie 2009 de 183 992,1 milioane lei. Faţă de luna septembrie 2009 aceasta a crescut cu 0,1 la sută (-0,3 la sută în termeni reali), iar în raport cu octombrie 2008 masa monetară a crescut cu 13,2 la sută (8,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 octombrie 2009
(mil. lei)
Octombrie 2009/
Septembrie 2009
(%)
Octombrie 2009/
Octombrie 2008
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 78 205,4 -2,9 -14,7
Numerar în circulaţie 23 704,6 -0,7 -3,1
Depozite overnight ** 54 500,8 -3,9 -19,0
M2 (masa monetară intermediară) 182 564,2 0,0 12,6
M1 78 205,4 -2,9 -14,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 104 358,8 2,4 48,2
M3 (masa monetară în sens larg) 183 992,1 0,1 13,2
M2 182 564,2 0,0 12,6
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 1 427,9 11,3 280,7

 * date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 octombrie 2009
(mil. lei)
Octombrie 2009/
Septembrie 2009
(%)
Octombrie 2009/
Octombrie 2008
(%)
Masa monetară (M3) 183 992,1 0,1 13,2
Active externe nete** 22 957,3 9,6 50,0
Active interne nete*** 161 034,8 -1,1 9,4

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna octombrie 2009 cu 1,2 la sută (0,7 la sută în termeni reali) faţă de luna septembrie 2009, până la nivelul de 201 214,3 milioane lei. Creditul în lei a scăzut cu 0,5 la sută (-0,9 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 2,2 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 0,1 la sută). La 31 octombrie 2009, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 4,2 la sută (-0,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2008, pe seama majorării cu 13,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 3,5 la sută) şi a reducerii cu 7,1 la sută a componentei în lei (-10,9 la sută în termeni reali).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 octombrie 2009
(mil. lei)
Octombrie 2009/
Septembrie 2009
(%)
Octombrie 2009/
Octombrie 2008
(%)
Credit neguvernamental (total) 201 214,3 1,2 4,2
Credit neguvernamental în lei: 79 782,7 -0,5 -7,1
- gospodării ale populaţiei 39 199,0 -0,5 -5,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 40 583,7 -0,4 -8,7
Credit neguvernamental în valută: 121 431,6 2,2 13,3
- gospodării ale populaţiei 61 729,1 2,8 13,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 59 702,5 1,7 13,0

*date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna octombrie cu 7,4 la sută, până la 39 842,5 milioane lei. La 31 octombrie 2009, creditul guvernamental s-a majorat cu 231,8 la sută (218,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2008.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna octombrie cu 0,2 la sută faţă de luna septembrie 2009, până la nivelul de 162 066,6 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 octombrie 2009
(mil. lei)
Octombrie 2009/
Septembrie 2009
(%)
Octombrie 2009/
Octombrie 2008
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 162 066,6 0,2 15,2
Depozite în lei ale rezidenţilor: 99 435,7 -1,2 8,6
- gospodării ale populaţiei 58 582,7 -0,7 17,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 40 853,0 -1,8 -1,7
Depozite în valută ale rezidenţilor: 62 630,9 2,5 27,5
- gospodării ale populaţiei 36 758,9 4,3 28,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 25 872,0 0,2 26,3

*date provizorii
**sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,7 la sută, până la 58 582,7 milioane lei. La 31 octombrie 2009, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 17,2 la sută (12,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2008.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 1,8 la sută, până la 40 853,0 milioane lei. La 31 octombrie 2009, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au redus cu 1,7 la sută (-5,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2008.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 2,5 la sută, până la nivelul de 62 630,9 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,2 la sută, până la 14 580,6 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 27,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor au crescut cu 8,7 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 28,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 9,4 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 26,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 7,6 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11 123,5 milioane lei (soldul la 31 octombrie 2009), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 28 719,0 milioane lei (soldul la 31 octombrie 2009)