Comunicat de presă


Comunicat comun al Comisiei Europene şi FMI: Băncile-mamă îşi reafirmă angajamentul faţă de România

18.11.2009


Băncile-mamă ale principalelor nouă instituţii de credit cu capital străin din România şi-au reafirmat, în cadrul unei reuniuni a Grupului de iniţiativă în domeniul coordonării bancare europene, desfăşurate astăzi la Bruxelles, angajamentul în ceea ce priveşte menţinerea expunerii faţă de România, precum şi asigurarea unor rate de adecvare a capitalului de peste 10 la sută pentru subsidiarele acestora, în concordanţă cu rezultatele analizelor stress test realizate de Banca Naţională a României (BNR).

La această reuniune au participat reprezentanţi ai celor nouă bănci-mamă cu subsidiare în România (Erste Group Bank, Raiffeisen International, Eurobank EFG, National Bank of Greece, UniCredit Group, Société Générale, Alpha Bank, Volksbank şi Piraeus Bank) şi ai Băncii Naţionale a României, Comisiei Europene (CE), Fondului Monetar Internaţional (FMI), Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Băncii Europene de Investiţii (BEI), Băncii Mondiale, Băncii Centrale Europene, precum şi ai autorităţilor din ţările de origine.

Reuniunea a reprezentat o continuare a celor organizate în 26 martie şi 19 mai, când băncile s-au angajat iniţial să-şi menţină poziţiile în România. La finele lunii octombrie 2009, expunerile băncilor-mamă erau, în mare măsură, menţinute la nivelul de la data de referinţă (martie 2009). Au existat câteva situaţii în care expunerile au coborât temporar sub nivelul convenit. Aceste bănci şi-au reînnoit intenţia de a întreprinde demersuri pentru respectarea angajamentelor. În acest sens, băncile au evidenţiat necesitatea de a avea la dispoziţie instrumente de plasament adecvate. Este important de menţionat că, până la sfârşitul lunii septembrie 2009, toate băncile-mamă şi-au respectat angajamentele asumate în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor de capital suplimentar pentru anul 2009, asigurând menţinerea raportului de adecvare a capitalului la niveluri de peste 10 la sută în cadrul subsidiarelor pe întreaga perioadă de derulare a programului.

Participanţii la reuniunea de astăzi au fost informaţi şi în legătură cu stadiul discuţiilor desfăşurate între FMI şi CE, pe de-o parte, şi autorităţile române, pe de altă parte, cu privire la reevaluarea programului de susţinere a balanţei de plăţi, program care rămâne în vigoare. Discuţiile vor continua pe parcursul săptămânilor următoare, iar o nouă misiune va reveni la Bucureşti imediat după clarificarea situaţiei politice pentru a finaliza cu succes reevaluarea.

Participanţii au recunoscut rolul vital al Iniţiativei în domeniul coordonării bancare europene în ceea ce priveşte evitarea adâncirii crizei în România, în contextul unui mediu economic dificil. Concluzia participanţilor la reuniune a fost că angajamentul asumat de băncile-mamă, coroborat cu aranjamentul multilateral de finanţare externă, va ajuta sistemul bancar din România să facă faţă în mai bune condiţii declinului actual, contribuind totodată la revenirea economiei pe o traiectorie ascendentă sustenabilă.


Surse: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1736&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
           http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09417.htm