Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

03.11.2009

În şedinţa din 3 noiembrie 2009, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,0 la sută pe an;
  • Gestionarea fermă a lichidităţii din sistemul bancar în vederea consolidării transmisiei semnalelor de politică monetară;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Consiliul de administraţie al BNR a stabilit ca ţinta de inflaţie pentru anul 2011 să se situeze la nivelul de 3 la sută, cu un interval de variaţie de ±1 punct procentual, în scădere faţă de 3,5 la sută în anul 2010. Ţinta asumată va fi discutată cu guvernul.

Totodată, CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document ce va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 6 noiembrie 2009.


Analiza evoluţiei indicatorilor macroeconomici relevă consolidarea cu o anumită întârziere a procesului de dezinflaţie, persistenţa contracţiei economice şi continuarea ajustării semnificative a deficitului extern, concomitent cu înrăutăţirea percepţiei investitorilor străini asupra economiei româneşti în condiţiile tensionării mediului politic intern.

Rata anuală a inflaţiei a coborât marginal la nivelul de 4,94 la sută în luna septembrie a.c. faţă de 4,96 la sută în luna precedentă, în condiţiile majorării accizelor la tutun şi fluctuaţiei moderate a cursului de schimb al leului. Inflaţia de bază CORE2 ajustată – calculată prin eliminarea impactului preţurilor administrate, al celor volatile (legume, fructe, ouă şi combustibili) şi al principalelor produse accizabile (tutun şi băuturi alcoolice) – a scăzut la nivelul de 4,2 la sută în luna septembrie, faţă de 4,5 la sută în luna anterioară.

În plan monetar, sunt de consemnat scăderea în termeni anuali a creditului acordat sectorului privat, în special în ceea ce priveşte componenta în monedă naţională a acestuia, precum şi dinamica anuală înaltă a creditului acordat sectorului public. În acelaşi timp, ecartul între ratele dobânzilor interbancare şi rata dobânzii de politică monetară s-a majorat în contextul accentuării impactului asupra pieţei monetare indus de nevoile substanţiale de finanţare a deficitului bugetar din trimestrul IV al anului curent.

Conduita politicii monetare a continuat să fie prudentă, ajustările succesive anterioare ale ratei dobânzii de politică monetară şi gestiunea atentă a lichidităţii urmărind asigurarea unor condiţii monetare în sens larg adecvate în vederea consolidării convergenţei ratei inflaţiei către obiectivele stabilite pe termen mediu şi a revitalizării sustenabile a procesului de creditare în întreaga economie naţională.

Cu toate acestea, pe termen scurt, se prefigurează manifestarea unor presiuni inflaţioniste induse de ajustările preconizate ale accizelor începând cu 1 ianuarie 2010, tendinţa de menţinere a ecartului dintre ratele dobânzilor interbancare şi rata dobânzii de politică monetară, precum şi impactul nefavorabil asupra anticipaţiilor generat de accentuarea riscurilor legate de politicile fiscală şi de venituri în contextul unui climat politic volatil.

În aceste condiţii, conservarea perspectivelor de revenire a ratei inflaţiei în apropierea ţintelor stabilite pe termen mediu şi ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste impun păstrarea unei conduite prudente a politicii monetare. În plus, pentru asigurarea sustenabilităţii acestui proces şi crearea unor perspective de relansare durabilă a creşterii economice este necesară încadrarea cât mai rapidă a celorlalte componente ale mix-ului de politici macroeconomice pe coordonatele convenite în cadrul aranjamentului multilateral de finanţare externă încheiat cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii financiare internaţionale.

Pe baza datelor disponibile şi a analizei evoluţiilor recente şi de perspectivă, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8,0 la sută pe an. CA al BNR a hotărât de asemenea gestionarea fermă a lichidităţii din sistemul bancar în vederea consolidării transmisiei semnalelor de politică monetară şi a revenirii ratelor dobânzilor interbancare în vecinătatea ratei dobânzii de politică monetară, precum şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi respectiv în valută ale instituţiilor de credit.

Totodată, CA al BNR a stabilit ca ţinta de inflaţie pentru anul 2011 să se situeze la nivelul de 3 la sută, cu un interval de variaţie de ±1 punct procentual, în scădere faţă de 3,5 la sută în anul 2010. Ţinta asumată va fi discutată cu guvernul.

CA al BNR a analizat şi a aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care evaluează contextul macroeconomic recent, analizează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare. Raportul trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă, organizată în data de 6 noiembrie 2009.

CA al BNR consideră că atingerea obiectivelor privind dezinflaţia, refacerea încrederii investitorilor şi asigurarea unei finanţări sustenabile a economiei româneşti, precum şi crearea premiselor relansării durabile a activităţii economice reclamă implementarea fermă a mix-ului de politici macroeconomice - monetară, fiscală, de venituri, precum şi a reformelor structurale convenite prin aranjamentul multilateral de finanţare externă.

CA al BNR reiterează că BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin adecvarea instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 5 ianuarie 2010.