Comunicat de presă


Rezervele internaţionale ale BNR - ianuarie 2006

02.02.2006

La finele lunii ianuarie 2006, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul a 17 266,2 milioane euro.

Creşterea de 471,5 milioane euro înregistrată în luna ianuarie 2006 a fost rezultatul următoarelor operaţiuni:

  • intrări de 912,9 milioane euro reprezentând venituri din administrarea rezervei internaţionale, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, cedări de valută la rezerva statului şi altele;
  • ieşiri de 441,4 milioane euro reprezentând plăţi rate şi dobânzi scadente la datoria publică externă directă şi garantată de Ministerul Finanţelor Publice, modificarea rezervelor minime în valută constituite de băncile comerciale, comisioane bancare şi altele.

Rezerva de aur s-a mentinut la 104,8 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia a crescut la 1 586,8 milioane euro, ceea ce face ca rezervele internaţionale ale Băncii Naţionale a României (valute plus aur) să se situeze la peste 18,85 miliarde euro.

Până la finele anului 2006, plăţile scadente în contul datoriei publice externe directe şi garantate de Ministerul Finanţelor Publice însumează 1 201 milioane euro.