Comunicat de presă


Indicatori monetari - septembrie 2009

23.10.2009

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii septembrie 2009 de 183 814,1 milioane lei. Faţă de luna august 2009 aceasta s-a diminuat cu 0,1 la sută (-0,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu septembrie 2008 masa monetară a crescut cu 10,7 la sută (5,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 sep. 2009/
(mil. lei)
sep. 2009/
aug. 2009/
(%)
sep. 2009/
sep. 2008/
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 80 578,5 -2,7 -13,0
Numerar în circulaţie 23 878,7 -2,2 1,1
Depozite overnight ** 56 699,8 -2,9 -17,8
M2 (masa monetară intermediară) 182 526,8 -0,1 9,9
M1 80 578,5 -2,7 -13,0
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 101 948,3 2,0 38,8
M3 (masa monetară în sens larg) 183 814,1 -0,1 10,7
M2 182 526,8 -0,1 9,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 1 287,3 9,3 1 527,1

 * date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 sep. 2009/
(mil. lei)
sep. 2009/
aug. 2009/
(%)
sep. 2009/
sep. 2008/
(%)
Masa monetară (M3) 183 814,1 -0,1 10,7
Active externe nete** 20 944,9 10,6 41,3
Active interne nete*** 162 869,2 -1,3 7,7

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar. Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi. Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna septembrie 2009 cu 0,1 la sută (-0,3 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2009, până la nivelul de 198 914,6 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,5 la sută (0,1 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,1 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 0,4 la sută). La 30 septembrie 2009, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 2,4 la sută (-2,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2008, pe seama majorării cu 9,1 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 3,0 la sută) şi a reducerii cu 6,1 la sută a componentei în lei (-10,5 la sută în termeni reali).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 sep. 2009/
(mil. lei)
sep. 2009/
aug. 2009/
(%)
sep. 2009/
sep. 2008/
(%)
Credit neguvernamental (total) 198 914,6 0,1 2,4
Credit neguvernamental în lei: 80 150,9 0,5 -6,1
- gospodării ale populaţiei 39 399,0 -0,1 -3,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 40 751,9 1,1 -8,0
Credit neguvernamental în valută: 118 763,7 -0,1 9,1
- gospodării ale populaţiei 60 055,9 -0,1 9,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 58 707,8 -0,2 9,1

*date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna septembrie cu 3,8 la sută, până la 43 003,8 milioane lei. La 30 septembrie 2009, creditul guvernamental s-a majorat cu 273,2 la sută (255,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2008.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie cu 0,2 la sută faţă de luna august 2009, până la nivelul de 161 695,9 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 sep. 2009/
(mil. lei)
sep. 2009/
aug. 2009/
(%)
sep. 2009/
sep. 2008/
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 161 695,9 0,2 11,2
Depozite în lei ale rezidenţilor: 100 614,7 -2,2 5,4
- gospodării ale populaţiei 59 014,9 -1,2 17,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 599,8 -3,5 -7,9
Depozite în valută ale rezidenţilor: 61 081,2 4,3 22,2
- gospodării ale populaţiei 35 256,3 1,9 14,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 25 824,9 7,9 34,4

*date provizorii
**sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 1,2 la sută, până la 59 014,9 milioane lei. La 30 septembrie 2009, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 17,3 la sută (11,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2008.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 3,5 la sută, până la 41 599,8 milioane lei. La 30 septembrie 2009, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au redus cu 7,9 la sută (-12,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2008.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 4,3 la sută, până la nivelul de 61 081,2 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 5,0 la sută, până la 14 549,7 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 22,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor au crescut cu 8,7 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 14,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,9 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 34,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 19,5 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10 628,4 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2009), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 32 375,4 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2009)