Comunicat de presă


Banca Naţională a României reduce comisioanele în sistemul de plăţi

21.07.2005

Începând cu data de 8 august 2005, Banca Naţională a României va reduce cu 33% nivelul comisioanelor pentru decontarea plăţilor de mare valoare sau urgente în sistemul ReGIS faţă de nivelul actual.

Unul din avantajele operaţionalizării sistemului electronic cu decontare pe bază brută în timp real – ReGIS, la data de 8 aprilie 2005, l-a constituit adoptarea unei noi politici de comisionare de către Banca Naţională a României, favorabilă participanţilor la sistemul ReGIS.

Banca Naţională a României a luat decizia reducerii treptate a comisioanelor aferente participării la sistemul ReGIS, având la bază influenţa favorabilă a modernizării sistemului de plăţi, precum şi respectarea principiului recuperării costurilor aferente operării şi mentenanţei sistemului, conform standardelor europene şi internaţionale stabilite de Banca Centrală Europeană şi Banca Reglementelor Internaţionale.

Odată cu intrarea în funcţiune a sistemului, la data de 8 aprilie 2005, nivelul comisioanelor aferente procesării şi decontării plăţilor de mare valoare sau urgente a fost redus cu 25 % faţă de cel practicat până la acel moment în sistemul de transfer de fonduri de mare valoare pe suport hârtie.

Începând cu data de 8 august 2005, Banca Naţională a României va proceda la o nouă modificare a comisioanelor care va consta într-o reducere cu 33 % faţă de nivelul actual, după cum urmează:

- RON -
Comisioane ReGIS Valoare comision
înainte de
8 aprilie 2005
Valoare actuală Valoare începând
cu data de
8 august 2005
Comision tranzacţie, din care: 30,0 22,5 15,0
- comision pentru participantul plătitor 15,0 15,0 15,0
- comision pentru participantul beneficiar 15,0 7,5 0,0

 

În consecinţă, de la data de 8 august 2005, sistemul ReGIS nu va mai percepe nici un comision instituţiei de credit beneficiare a unei instrucţiuni de plată decontată în sistem, conform practicilor bancare internaţionale în domeniu. Banca Naţională a României va acţiona şi în perioada următoare în sensul diminuării nivelului comisioanelor percepute participanţilor pentru serviciile oferite prin sistemul ReGIS, în vederea creşterii eficienţei sistemului de plăţi din România, alinierii comisioanelor la cele practicate de băncile centrale din statele membre ale Uniunii Europene şi reducerii costurilor intermedierii financiare.