Comunicat de presă


Retragerea din circulaţie a bancnotei cu valoare nominală de 2 000 lei - emisiunea 1999, imprimată pe suport de polimer

19.08.2004

Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile art.18 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, va retrage din circulaţie, începând cu data de 1 septembrie 2004, bancnota cu valoarea nominală de 2 000 lei - emisiunea 1999, imprimată pe suport de polimer.

După data de 30 noiembrie 2004 încetează puterea circulatorie a acestei bancnote, nemaiputând fi utilizată ca mijloc legal de plată.

Retragerea din circulaţie a bancnotei de 2 000 lei - emisiunea 1999, imprimată pe suport de polimer, se va face astfel:

În perioada 1 septembrie 2004 - 31 octombrie 2004, această bancnotă va fi primită de la populaţie, în mod obişnuit, de către toţi agenţii economici, precum şi de către celelalte instituţii, inclusiv băncile comerciale. Acestea sunt obligate să primească bancnota menţionată, să nu o repună în circulaţie şi să o depună la unităţile bancare unde au contul deschis, odată cu depunerile de numerar.

În intervalul 1 noiembrie 2004 - 30 noiembrie 2004, bancnota aflată în perioada de retragere va fi primită de la populaţie, agenţi economici şi celelalte instituţii, în plăţi şi pentru preschimbare, numai de către unităţile bancare. Acestea nu o vor mai repune în circulaţie urmând a o depune la Banca Naţională a României.

Deoarece după data de 30 noiembrie 2004 încetează puterea circulatorie a bancnotei cu valoarea nominală de 2 000 lei - emisiunea 1999, imprimată pe suport de polimer, unităţile băncilor comerciale nu o vor mai primi de la populaţie, agenţi economici şi alte instituţii şi nu o vor mai preschimba.

În perioada 1 decembrie 2004 - 31 martie 2005, bancnota de 2 000 lei - emisiunea 1999, imprimată pe suport de polimer, care şi-a pierdut puterea circulatorie la data de 30 noiembrie 2004, poate fi preschimbată numai la Banca Naţională a României - sucursalele Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş.