Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

08.04.2005

 

În şedinţa sa din 7 aprilie 2005, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a analizat evoluţiile recente ale ansamblului indicatorilor macroeconomici şi perspectivele acestora.

Tendinţele indicatorilor economici, monetari şi financiari din primele luni ale anului 2005 relevă menţinerea ritmului ridicat al creşterii economice în condiţiile manifestării în continuare a unor presiuni inflaţioniste din partea cererii agregate şi a impactului majorării preţurilor administrate.

Pentru anul 2005 este prioritară temperarea ritmului de creştere a cererii interne, care să sprijine atât atingerea ţintei anuale de inflaţie de 7 la sută, cât şi menţinerea deficitului de cont curent la niveluri sustenabile pe termen mediu.

Consiliul de administraţie al BNR apreciază ca realistă continuarea procesului dezinflaţionist, cu condiţia păstrării unui mix de politici economice adecvate. Pentru moderarea dinamicii cererii interne este necesară atât contribuţia politicii monetare şi a politicii fiscale, cât şi accelerarea reformelor structurale şi instituţionale.

Analiza evoluţiilor recente pe piaţa bancară monetară şi valutară a reliefat continuarea tendinţei de scădere a ratelor dobânzilor atât pe piaţa interbancară cât şi în relaţia cu clienţii - la depozite şi la credite - , precum şi relativa stabilizare a cursului de schimb al leului la niveluri sensibil apreciate faţă de anul trecut, de natură să influenţeze benefic evoluţia preţurilor interne şi anticipaţiile inflaţioniste.

Existenţa unei marje de manevră la nivelul politicii ratei dobânzii băncii centrale, precum şi a riscurilor asociate actualului diferenţial între ratele dobânzilor pieţei interne faţă de piaţa internaţională în condiţiile liberalizării tranzacţiilor de capital, permite reducerea ratei dobânzii de politică monetară, urmând ca realizarea convergenţei acesteia cu nivelul ratei dobânzii validată de piaţă să se producă treptat, pe măsură ce procesul de dezinflaţie şi mix-ul de politici economice vor ajunge la obiectivele stabilite.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a decis stabilirea la nivelul de 12,50 la sută a ratei dobânzii de politică monetară, cu două puncte procentuale sub nivelul anterior.

Totodată, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât repoziţionarea nivelului ratei dobânzii la facilitatea de creditare (rata lombard) prin reducerea acesteia de la 25 la 20 la sută, precum şi reducerea ratei dobânzii la facilitatea de depozit de la 5 la 4 la sută.

În acelaşi context, nivelul ratelor dobânzilor bonificate la rezervele minime obligatorii constituite de instituţiile de credit în lei se reduce de la 4 la 2 la sută şi la cele constituite în euro de la 1 la 0,70 la sută, iar nivelul ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve în monedă naţională coboară de la 37 la 30 la sută.

Banca Naţională a României va continua să monitorizeze cu atenţie evoluţiile economice şi monetare astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să asigure menţinerea conduitei prudente a politicii monetare necesare atingerii obiectivelor de inflaţie de 7 la sută în acest an şi 5 la sută în anul 2006, precum şi într-o perspectivă mai îndelungată.