Comunicat de presă


Retragerea din circulaţie a bancnotelor de hârtie

13.01.2004

Banca Naţională a României reaminteşte faptul că începând din data de 5 decembrie 2003 a demarat acţiunea de retragere din circulaţie a bancnotelor cu valorile nominale de 50.000 lei - emisiunea 2000 şi 100.000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie.

Retragerea din circulaţie a bancnotelor menţionate mai sus se face astfel:

Până în data de 29 februarie 2004, aceste bancnote sunt primite de la populaţie, în mod obişnuit, de către toţi agenţii economici, precum şi de către celelalte instituţii. Acestea sunt obligate să primească bancnotele menţionate, să nu le repună în circulaţie şi să le depună zilnic la unităţile bancare unde au contul deschis, odată cu depunerile de numerar.

În intervalul 1 martie - 31 mai 2004, bancnotele aflate în perioada de retragere vor fi primite de la populaţie, agenţi economici şi celelalte instituţii, în plăţi şi pentru preschimbare, numai de către unităţile bancare. Acestea nu le vor mai repune în circulaţie urmând a le depune în conturile lor deschise la Banca Naţională a României.

După data de 31 mai 2004 încetează puterea circulatorie a bancnotelor cu valoarea nominală de 50.000 lei - emisiunea 2000 şi 100.000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie.

În perioada 1 iunie 2004 - 31 decembrie 2004, bancnotele de 50.000 lei - emisiunea 2000 şi 100.000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie, care şi-au pierdut puterea circulatorie, pot fi preschimbate numai la Banca Naţională a României - sucursalele Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş.