Comunicat de presă


Comunicat al reprezentanţei din România a Fondului Monetar Internaţional

17.12.2003

Evaluarea FMI privind stabilitatea sistemului financiar (FSAP) a fost publicată pe site-ul FMI din Washington (www.imf.org), precum şi pe site-ul local (www.fmi.ro). Această evaluare include rapoarte privind respectarea standardelor si codurilor vizând următoarele subiecte: supravegherea bancară, reglementarea valorilor mobiliare, combaterea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului, transparenţa politicilor monetară şi financiară.