Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - septembrie 2009

01.10.2009

La 30 septembrie 2009, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 28 339 milioane euro, faţă de 27 743 milioane euro la 31 august 2009.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 2 577 milioane euro, reprezentând tranşa a doua aferentă acordului stand-by cu F.M.I., modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, creşterea cotei aferente României prin alocarea de DST efectuată de FMI, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, venituri din administrarea rezervelor internaţionale şi altele.
  • Ieşiri de 1 981 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi aferente datoriei publice externe directe şi garantate de stat, plăţi din contul Comisiei Europene, impactul deprecierii dolarului american faţă de euro, amplificat de ponderea mare a dolarului în structura valutară a rezervelor şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 2 276 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 septembrie 2009 au fost de 30 615 milioane euro, faţă de 29 950 milioane euro la 31 august 2009.

Plăţile scadente în luna octombrie 2009 în contul datoriei publice externe, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează 87 milioane euro.