Comunicat de presă


Comunicat al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

03.03.2003

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar reaminteşte deponenţilor persoane fizice, care şi-au construit depozite la Bankcoop, bancă în faliment, că, potrivit legii, la data de 11 aprilie 2003 expiră termenul de 3 ani până la care îşi pot încasa compensaţiile ce li se cuvin.

În consecinţă, până la termenul amintit, deponenţii care nu s-au prezentat pentru încasarea compensaţiei îşi pot primi drepturile adresându-se în acest scop Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar cu o cerere în care să se menţioneze:

  • datele de identificare ale titularului de depozit (nume şi prenume, serie şi număr act de identitate, codul numeric personal, domiciliul, numărul de telefon, dacă este cazul);
  • opţiunea asupra modalităţii de încasare (mandat poştal, cu deducerea din sumă a cheltuielilor poştale, sau prezentarea personală la sediul Fondului cu programare prealabilă).

La cerere se va anexa fotocopie după actul de identitate.

Cererile vor fi trimise pe adresa Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, str. Dr. Staicovici nr. 42-48, Sector 5, Bucureşti, cod poştal 76202.