Comunicat de presă


Comunicat al reprezentanţei din România a Fondului Monetar Internaţional

20.02.2003

În perioada 10-20 februarie s-a aflat la Bucureşti o misiune FMI pentru a purta discuţii referitoare la cea de-a treia evaluare a acordului stand-by. Misiunea a căzut de acord asupra scrisorii suplimentare de intenţie.

România continuă să înregistreze progrese încurajatoare. Inflaţia a scăzut mai rapid decât ne-am aşteptat, conturile externe s-au îmbunătăţit, iar producţia a înregistrat o creştere puternică. Realizările României la export au fost remarcabile.

Sprijinim ferm hotărârea guvernului de a valorifica acest momentum pentru a accelera reformele structurale necesare încheierii tranziţiei către economia de piaţă.

Eforturile în direcţia întăririi politicii salariale în întreprinderile de stat vor fi esenţiale pentru susţinerea dezinflaţiei. Plăţile salariale efectuate la începutul anului par să fi fost în exces faţă de nivelul care poate fi justificat economic; acestea vor trebui monitorizate îndeaproape pentru a limita presiunile inflaţioniste şi a se asigura că îmbunătăţirea competitivităţii nu va fi erodată.

Misiunea acordă o importanţă deosebită hotărârii guvernului de a soluţiona problema slabei discipline financiare în întreprinderile de stat mari producătoare de pierderi, care continuă să consume resursele insuficiente ale ţării, şi de a accelera programul de privatizare. Adoptarea de măsuri decisive în acest domeniu va contribui în mod semnificativ la îmbunătăţirea rezultatelor financiare din sectorul energetic, reducerea deficitelor cvasi-fiscale şi întărirea în continuare a disciplinei de piaţă.

Un element important al discuţiilor noastre cu autorităţile a fost îmbunătăţirea schemei de ajutor pentru încălzire pentru a contracara impactul creşterii tarifelor la căldură la niveluri de recuperare a costurilor asupra familiilor cu venituri mici.

Misiunea salută decizia guvernului de a continua discuţiile cu BERD şi IFC pentru relansarea procesului de privatizare a BCR.

În funcţie de aprobarea conducerii şi de implementarea cu succes a măsurilor convenite, ne aşteptăm ca discutarea în Board a acestei evaluări să aibă loc în a doua jumătate a lunii aprilie.