Comunicat de presă


Comunicat al reprezentanţei din România a Fondului Monetar Internaţional

18.10.2002

Dl. Neven Mates, şeful misiunii FMI pentru România a remis următorul comunicat de presă:

În perioda 7-18 octombrie, misiunea FMI s-a aflat în vizită în Bucureşti pentru a evalua acordul stand-by şi a desfăşura consultările anuale periodice. Evoluţiile macroeconomice înregistrate de România continuă să fie foarte favorabile. Inflaţia a scăzut mai repede decât am sperat, deficitul de cont curent s-a îmbunătăţit, iar creşterea producţiei industriale este solidă. Realizările României, îndeosebi la export, au fost impresionante şi investiţiile continuă să se regivoreze pe măsura consolidării încrederii în mediul de afaceri. Politicile fiscală şi monetară se încadrează în program.

Salutăm îmbunătăţirea rezultatelor financiare înregistrată de principalele utilităţi din sectorul energetic, ceea ce reflectă ajustările de preţuri şi îmbunătăţirea încasărilor, în special în sectorul gazelor naturale. Totuşi, s-au înregistrat unele probleme de politică salarială în întreprinderile de stat. Cele mai multe întreprinderi au aplicat politici prudente, dar în câteva companii creşterea salariilor a depăşit nivelul care ar putea fi justificat. Ca urmare, ţinta agregată prevăzută în program privind politica salarială aferentă sfârşitului lunii septembrie nu a fost atinsă, ceea ce va afecta performanţa pentru întregul an. Ne aşteptăm la o îmbunătăţire în următoarele câteva luni, premergător discutării acestei evaluari în Board-ul FMI.

<>Salutăm angajamentul guvernului de a continua procesul de dezinflaţie şi de a implementa politici financiare prudente. Fermitatea guvernului de a continua reformele structurale atât de necesare va fi esenţiala pentru susţinerea performanţei foarte favorabile de creştere economică, înregistrată de România în ultimul timp.

În domeniul politicii fiscale, principalele prevederi ale proiectului de buget pentru 2003 prezentat Parlamentului sunt adecvate şi în conformitate cu deficitul bugetar mai strans, respectiv 2,65 procente din PIB. Ca efect al implementării recente a legilor privind TVA şi impozitul pe profit, pentru anul viitor se anticipează o creştere a încasărilor din taxe şi impozite, în timp ce reducerea prevăzută a cheltuielilor cu dobânzile va crea posibilitatea de a majora cheltuielile de capital şi de a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială. Binevenită este în special reducerea cu 5 procente a contribuţiilor la asigurările sociale, ceea ce va conduce la reducerea somajului şi îmbunătăţirea competitivităţii.

Guvernul a dat asigurări ca este hotărât să accelereze privatizarea. Câteva companii mari au ajuns în faza finală a negocierilor. Misiunea speră că relansarea procesului de privatizare a Băncii Comerciale Române va fi un mare succes. De asemenea, misiunea salută solicitarea autorităţilor de a extinde cu 4 luni acordul stand-by, până la sfârşitul lunii august 2003, ceea ce va permite ca acest proiect important de privatizare să se încadreze în calendarul prevazut în program.

Pe baza implementării ferme a politicilor convenite, misiunea se aşteaptă ca Board-ul FMI să aprobe finalizarea celei de a treia evaluari la începutul anului 2003.