Comunicat de presă


Comunicatul şefului misiunii FMI pentru România

07.02.2002

Astăzi, Dl. Neven Mates, şeful misiunii FMI pentru România, a remis următorul comunicat de presă:

"În perioada 27 ianuarie – 6 februarie, o misiune FMI s-a aflat în vizită la Bucureşti pentru a evalua acordul stand-by aprobat de Board-ul FMI în octombrie 2001.

Misiunea a apreciat că evoluţiile macroeconomice din ultimul trimestru al anului 2001 au fost, în general, conforme cu programul. În decembrie, rata anuală a inflaţiei a scăzut la 30%, aproape de ţinta de 29% din program. Deficitul de cont curent a continuat să se situeze sub 6% din PIB, şi rezervele internaţionale nete ale băncii centrale au înregistrat o creştere substanţial mai mare decât s-a prevăzut în program. În urma revizuirii, rata anuală de creştere a PIB estimată pentru 2001 a fost majorată la aproximativ 5% pe baza redresării accentuate în agricultură, deşi dinamica producţiei industriale şi a exporturilor a fost oarecum mai lentă în a doua jumătate a anului, datorită activităţii mai reduse cu partenerii comerciali ai României. Ţinta deficitului bugetului general pentru 2001 a fost atinsă şi politica monetară a fost în conformitate cu programul. Totuşi, creşterea salariilor în întreprinderile de stat a depăşit oarecum ţinta stabilită în program, iar încasările aferente principalelor utilităţi în domeniul energiei s-au deteriorat. În ciuda finalizării cu succes a privatizării Sidex, progresul înregistrat în alte proiecte de privatizare şi în soluţionarea problemelor legate de întreprinderile de stat generatoare de pierderi a fost modest.

În ceea ce priveşte anul 2002, câteva componente principale ale programului au fost implementate, inclusiv adoptarea bugetului pe 2002, reducerea contribuţiilor salariale cu 3%, ajustarea preţurilor administrate din sectorul energetic şi aprobarea politicii salariale pentru 2002. Guvernul îşi menţine angajamentul privind obiectivele programului, în special, reducerea deficitelor fiscal şi quasi-fiscal şi continuarea programului de reforme structurale. Aceste politici au căpătat o importanţă şi mai mare în contextul deteriorării mediului extern la începutul lui 2002.

Misiunea a făcut progrese substanţiale în discutarea măsurilor suplimentare ce se impun în domeniile în care ţintele din program nu au fost atinse în totalitate. Discuţiile privind disciplina financiară în sectorul energetic şi alte întreprinderi de stat generatoare de pierderi vor continua. De asemenea, sunt necesare măsuri suplimentare de creştere a veniturilor pentru a acoperi recenta diminuare înregistrată în colectarea taxelor şi impozitelor. Aceste discuţii vor continua şi misiunea anticipează că va reveni la Bucureşti în scurt timp."