Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna ianuarie 2008

25.02.2008

COMUNICAT DE PRESĂ

Indicatori monetari - ianuarie 2008

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii ianuarie 2008 de 147 427,1 milioane lei. Faţă de luna decembrie 2007 aceasta s-a diminuat cu 0,4 la sută (-1,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu ianuarie 2007 masa monetară a crescut cu 38,3 la sută (28,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 ianuarie 2008

(mil. lei)
ianuarie 2008/
decembrie 2007
(%)
ianuarie 2008/
ianuarie 2007
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 79 155,2 -0,8 53,3
Numerar în circulaţie 20 731,7 -2,7 53,7
Depozite overnight ** 58 423,5 -0,1 53,1
M2 (masa monetară intermediară) 147 353,9 -0,4 38,7
M1 79 155,2 -0,8 53,3
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 68 198,7 0,1 24,9
M3 (masa monetară în sens larg) 147 427,1 -0,4 38,3
M2 147 353,9 -0,4 38,7
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 73,2 1,8 -80,3

*date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 ianuarie 2008
(mil. lei)
ianuarie 2008/decembrie 2007
(%)
ianuarie 2008/ianuarie 2007
(%)
Masa monetară (M3) 147 427,1 -0,4 38,3
Active externe nete 31 910,2 9,8 -19,8
Active interne nete 115 516,9 -2,9 72,9

*date provizorii

Activele externe nete au crescut în luna ianuarie cu 9,8 la sută, până la 31 910,2 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul majorării cu 8,8 la sută a componentei "Valute" şi al creşterii cu 13,1 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete s-au redus cu 2,9 la sută, înregistrând nivelul de 115 516,9 milioane lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna ianuarie 2008 cu 4,1 la sută (3,2 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2007, până la nivelul de 154 253,2 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 2,4 la sută (1,5 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 5,5 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 2,9 la sută). La 31 ianuarie 2008, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 66,8 la sută (55,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2007, pe seama majorării cu 45,7 la sută a componentei în lei (35,8 la sută în termeni reali) şi cu 89,1 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 74,1 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 ianuarie 2008
(mil. lei)
ianuarie 2008/decembrie 2007
(%)
ianuarie 2008/ianuarie 2007
(%)
Credit neguvernamental (total) 154 253,2 4,1 66,8
Credit neguvernamental în lei: 69 335,6 2,4 45,7
- gospodării ale populaţiei 33 944,4 1,1 43,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 35 391,2 3,7 48,3
Credit neguvernamental în valută: 84 917,6 5,5 89,1
- gospodării ale populaţiei 40 202,2 6,0 143,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 44 715,4 5,1 57,5

*date provizorii

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna ianuarie cu 0,4 la sută, până la 9 611,6 milioane lei. La 31 ianuarie 2008, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 35,4 la sută (26,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2007.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna ianuarie 2008 cu 0,02 la sută faţă de luna decembrie 2007, până la nivelul de 129 088,8 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 ianuarie 2008
(mil. lei)
ianuarie 2008/decembrie 2007
(%)
ianuarie 2008/ianuarie 2007
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 129 088,8 0,02 36,8
Depozite în lei ale rezidenţilor: 85 620,5 -2,3 31,9
- gospodării ale populaţiei 43 303,1 2,1 42,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 42 317,4 -6,5 22,9
Depozite în valută ale rezidenţilor: 43 468,3 5,0 47,4
- gospodării ale populaţiei 26 029,4 4,5 57,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 17 438,9 5,6 34,3

*date provizorii
**sunt incluse toate depozitele, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,1 la sută, până la 43 303,1 milioane lei. La 31 ianuarie 2008, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 42,2 la sută (32,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2007.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 6,5 la sută, până la 42 317,4 milioane lei. La 31 ianuarie 2008, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 22,9 la sută (14,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2007.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 5,0 la sută, până la nivelul de 43 468,3 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 2,4 la sută, până la 11 744,7 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o creştere de 35,8 la sută; depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 45,3 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 23,7 la sută.