Comunicat de presă


Emisiune monetară - bancnota cu valoarea nominală de 100 000 lei, imprimată pe suport de polimer

07.11.2001

În conformitate cu prevederile Legii nr.101/1998, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, începând cu data de 12 noiembrie 2001, o bancnotă cu valoarea nominală de 100 000 lei, imprimată pe suport de polimer.

Bancnota cu valoarea nominală de 100 000 lei are următoarele caracteristici:

  • dimensiuni: 160 x 73 mm, cu o toleranţă de +/- 1 mm;
  • filigran: bustul pictorului Nicolae Grigorescu şi sigla Băncii Naţionale a României;
  • culoarea dominantă a bancnotei: portocaliu;
  • fond: motive florale şi geometrice pe avers şi revers;
  • fereastră transparentă în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală "100000".

Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: portretul pictorului Nicolae Grigorescu (1838-1907), o floare de nalbă, pensula şi paleta artistului. Tot pe avers, mai sunt imprimate: valoarea nominală în cifre şi litere; semnăturile guvernatorului şi casierului central; Stema României; denumirea băncii centrale de emisiune "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI"; un medalion cu sigla "BNR" şi anul emisiunii "2001";

Pe reversul bancnotei compoziţia grafică include o casă ţărănească şi imaginea tabloului lui Nicolae Grigorescu, "Rodica", reprezentând un portret de fată. Totodată, reversul bancnotei mai cuprinde: valoarea nominală în cifre şi litere; denumirea băncii centrale de emisiune "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla "BNR" poziţionată în colţurile din dreapta-sus şi stânga-jos; menţionarea prevederii "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSESTE CONFORM LEGILOR"; seria şi numărul bancnotei, comasate, tipărite cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime, în partea stângă, pe vertical şi cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare, în partea dreaptă, pe orizontal.

În scopul protecţiei împotriva contrafacerilor, bancnota include următoarele elemente de siguranţă destinate expres publicului:

  1. fereastra transparentă complexă: zona clară, vizibilă pe ambele părţi ale bancnotei, situată pe avers, în partea stângă, având imprimată valoarea nominală "100000";
  2. filigranul, redând portretul lui Nicolae Grigorescu şi sigla BNR, vizibil numai atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;
  3. elementul de suprapunere avers-revers, având forma paletei pictorului, sub denumirea băncii centrale. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;
  4. elementul auriu supraimprimat, reprezentând paleta pictorului, amplasat în dreapta-jos;
  5. supraimprimarea sidefată a feţei pictorului şi a florii de nalbă.

Grafica acestei bancnote este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România.

Orice reproducere a acesteia, parţială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se va face cu acordul scris, prealabil, al Băncii Naţionale a României.

Falsificarea sau tentativa de falsificare se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, conform Codului Penal, art.282.

Menţionăm că bancnota de 100 000 lei, emisiunea 2001, va circula în paralel cu bancnota de 100 000 lei, emisiunea 1998.