Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna februarie 2008

27.03.2008

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii februarie 2008 de 149 762,2 milioane lei. Faţă de luna ianuarie 2008 aceasta a crescut cu 1,6 la sută (0,9 la sută în termeni reali), iar în raport cu februarie 2007 masa monetară a crescut cu 36,6 la sută (26,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 29 februarie 2008

(mil. lei)
februarie 2008/
ianuarie 2008
(%)
februarie 2008/
februarie 2007
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 81 654,1 3,2 56,2
Numerar în circulaţie 21 154,0 2,0 49,4
Depozite overnight ** 60 500,1 3,6 58,7
M2 (masa monetară intermediară) 149 685,2 1,6 37,0
M1 81 654,1 3,2 56,2
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 68 031,1 -0,2 19,4
M3 (masa monetară în sens larg) 149 762,2 1,6 36,6
M2 149 685,2 1,6 37,0
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 77,0 5,3 -79,4

*date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 29 februarie 2008
(mil. lei)
februarie 2008/ianuarie 2008
(%)
februarie 2008/februarie 2007
(%)
Masa monetară (M3) 149 762,2 1,6 36,6
Active externe nete 29 458,5 -7,7 -24,1
Active interne nete 120 303,7 4,1 69,9

*date provizorii

Activele externe nete s-au diminuat în luna februarie cu 7,7 la sută, până la 29 458,5 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul reducerii cu 11,1 la sută a componentei "Valute" şi al creşterii cu 3,3 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 4,1 la sută, înregistrând nivelul de 120 303,7 milioane lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna februarie 2008 cu 2,7 la sută (1,9 la sută în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2008, până la nivelul de 158 345,4 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 3,0 la sută (2,3 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 2,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 1,6 la sută). La 29 februarie 2008, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 65,8 la sută (53,6 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2007, pe seama majorării cu 44,4 la sută a componentei în lei (33,7 la sută în termeni reali) şi cu 88,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 72,1 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 29 februarie 2008
(mil. lei)
februarie 2008/ianuarie 2008
(%)
februarie 2008/februarie 2007
(%)
Credit neguvernamental (total) 158 345,4 2,7 65,8
Credit neguvernamental în lei: 71 427,6 3,0 44,40
- gospodării ale populaţiei 34 782,6 2,5 44,42
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 36 645,0 3,5 44,38
Credit neguvernamental în valută: 86 917,8 2,4 88,9
- gospodării ale populaţiei 41 899,0 4,2 142,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 45 018,8 0,7 56,7

*date provizorii

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna februarie cu 6,7 la sută, până la 10 255,9 milioane lei. La 29 februarie 2008, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 79,1 la sută (65,9 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2007.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna februarie 2008 cu 1,5 la sută faţă de luna ianuarie 2008, până la nivelul de 130 993,6 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 29 februarie 2008
(mil. lei)
februarie 2008/ianuarie 2008
(%)
februarie 2008/februarie 2007
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 130 993,6 1,5 36,4
Depozite în lei ale rezidenţilor: 86 564,6 1,1 32,4
- gospodării ale populaţiei 44 707,0 3,2 41,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 857,6 -1,1 24,1
Depozite în valută ale rezidenţilor: 44 429,0 2,2 45,0
- gospodării ale populaţiei 26 945,1 3,5 57,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 17 483,9 0,3 29,6

*date provizorii
**sunt incluse toate depozitele, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 3,2 la sută, până la 44 707,0 milioane lei. La 29 februarie 2008, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 41,2 la sută (30,8 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2007.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 1,1 la sută, până la 41 857,6 milioane lei. La 29 februarie 2008, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 24,1 la sută (15,0 la sută în termeni reali) faţă de 28 februarie 2007.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 2,2 la sută, până la nivelul de 44 429,0 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 1,5 la sută, până la 11 921,2 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o creştere de 32,1 la sută; depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 43,2 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 18,1 la sută.