Comunicat de presă


Comunicat cu privire la cooperativele de credit - bănci populare

11.01.2001

Banca Naţională a României aduce în atenţia părţilor interesate, precum şi a publicului, faptul că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.676 din 19 decembrie 2000 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.272/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit.

În conformitate cu acest act normativ, organizaţiile cooperaţiei de credit pot solicita autorizarea de către Banca Naţională a României până la data de 13 februarie 2001.

Reamintim pe această cale că autorizarea este un proces de durată, care va implica o evaluare exigentă a organizaţiilor cooperaţiei de credit, inclusiv din punct de vedere al capacităţii acestora de a-şi onora integral şi la termen toate obligaţiile asumate. În acest context, precizăm că dispoziţiile legale nu pot fi invocate pentru a justifica refuzul plăţii ori rescadenţarea depozitelor constituite la organizaţiile cooperaţiei de credit, obligarea deponenţilor de a-şi transforma depozitele constituite în aport la capital sau alte practici abuzive adoptate de unele cooperative de credit-bănci populare.

Reiterăm faptul că organizaţiile cooperatiste de credit sau băncile rezultate din reorganizarea actualelor cooperative de credit-bănci populare vor intra efectiv sub supravegherea Băncii Naţionale a României începând cu data acordării autorizaţiei de funcţionare.

Organizaţiile cooperatiste de credit vor intra în sistemul de garantare a depozitelor numai după autorizarea lor de către Banca Naţională a României, în condiţiile respectării prevederilor legale cu privire la plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, iar compensarea plăţii depozitelor se va realiza numai în cazul falimentului casei centrale.

În prezent, depozitele populaţiei la cooperativele de credit-bănci populare nu sunt garantate, iar recuperarea acestora, în cazul refuzului de plată, se poate face numai pe cale judecătorească.