Comunicat de presă


Indicatori financiari şi de prudenţă bancară

06.12.2000

Evoluţia unor indicatori financiari şi de prudenţă bancară determinaţi la nivelul sistemului bancar*

în perioada 31.12.1998 - 30.09.2000

- procente -

Nr. crt. DENUMIREA INDICATORULUI 31.12.1998 31.12.1999 31.03.2000 30.06.2000 30.09.2000
1 Raport de solvabilitate 1 ( >12 ) 10,25 17,90 20,95 21,43 22,13
2 Rata capitalului propriu (Capital propriu / Total active) 6,08 7,55 8,86 10,06 10,29
3 Credite restante şi îndoielnice / Total portofoliu de credite ... ... 6,17 5,11 3,48
4 Creanţe restante şi îndoielnice / Total active 14,54 2,36 2,52 2,14 1,34
5 Creanţe restante şi îndoielnice / Capital propriu 253,64 31,21 28,47 21,23 12,98
6 ROA (Profit net / Total activ) 0,06 -1,47 2,39 2,36 2,67
7 ROE (Profit net / Capitaluri proprii) 1,03 -15,26 20,98 20,18 22,18
8 Rata rentabilităţii activităţii de bază (Venituri din exploatare - Venituri din provizioane) / (Cheltuieli din exploatare - Cheltuieli cu provizioanele) ... 111,01 109,99 111,43 112,13

*) bănci persoane juridice române


Evoluţia unor indicatori cantitativi privind sectorul bancar

Nr. crt. DENUMIREA INDICATORULUI 31.12.1998 31.12.1999 30.06.2000
1 Număr bănci din care: 45 41 42
2 Sucursale ale băncilor străine 9 7 7
3 Total active (inclusiv sucursalele băncilor străine) - mld. lei 133 276 168 995 191 848
4 Activele bilanţiere ale băncilor cu capital privat sau majoritar privat (inclusiv sucursalele băncilor străine) / Total active pe sistem 28,98% 53,23% 55,66%
5 Activele bilanţiere ale băncilor cu capital străin sau majoritar străin (inclusiv sucursalele băncilor străine) / Total active pe sistem 19,95% 47,55% 51,59%