Comunicat de presă


Declaraţia de presă a şefului misiunii FMI

13.09.2000

Dl. Emmanuel Zervoudakis, Şeful misiunii FMI care a vizitat România a remis astăzi următoarea declaraţie:

"În perioada 29 august - 12 septembrie, misiunea FMI a purtat discuţii cu Guvernul României privind Articolul IV consultări şi a doua analiză a programului economic susţinut prin Aranjamentul stand-by în valoare de 400 milioane DST, prelungit până în februarie 2001 de către Consiliul Director al FMI în luna iunie a.c.

Pe parcursul ultimelor două săptămâni, autorităţile române şi misiunea FMI au făcut progrese considerabile în ceea ce priveşte realizarea unui acord asupra politicilor necesare pentru finalizarea celei de-a doua analize a Aranjamentului stand-by. Cu toate acestea, câteva probleme au rămas în suspensie, în special în domeniile arieratelor, salariilor din sectorul de stat, precum şi în ceea ce priveşte intenţiile Guvernului referitoare la rectificarea bugetului. Discuţiile vor continua în săptămânile ce urmează, în special pe parcursul Întâlnirilor Anuale ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale care vor avea loc la Praga la sfârşitul lunii, pentru a se ajunge la o înţelegere de comun acord asupra finalizării celei de a doua analize a programului. În orice caz, Consiliul Director al FMI se va întruni în cea de-a doua jumătate a lunii octombrie pentru a analiza rezultatul discuţiilor privind Articolul IV consultări.

Până în prezent, politicile economice în 2000 au susţinut în general o revigorare a producţiei pe baza exporturilor şi o continuă consolidare a poziţiei externe. În ultimele luni, investiţiile fixe şi-au reluat creşterea pe măsură ce producţia industrială s-a consolidat, iar încrederea în mecanismele pieţei a continuat să se întărească. Obţinerea până în prezent a unor performanţe semnificative în ceea ce priveşte bugetul general consolidat, implementarea unei politici monetare adecvate şi existenţa unui climat extern favorabil au facilitat aceste evoluţii pozitive.

În conformitate cu programul, creşterea PIB-ului în termeni reali este proiectată la 1,5%, luând în considerare că efectele revigorării mai puternice a producţiei industriale decât cea anticipată iniţial vor fi contracarate de impactul secetei asupra agriculturii. În condiţiile în care politicile vor continua să evolueze în conformitate cu parametrii conveniţi, deficitul contului curent se va ridica la 1,5 miliarde dolari SUA în 2000, în concordanţă cu ţinta stabilită iniţial.

Cu toate acestea, inflaţia a continuat să înregistreze niveluri ridicate şi este puţin probabil ca aceasta să se reducă semnificativ în perioada care a mai rămas până la sfârşitul anului, datorită în principal tarifelor majorate la combustibili şi efectelor secetei asupra preţurilor produselor alimentare, precum şi a derapajelor în implementarea politicilor - s-au înregistrat rezultate mai puţin semnificative în reducerea arieratelor interne şi, începând cu jumătatea anului, salariile în întreprinderile cu capital de stat au crescut într-un ritm mai accelerat decât cel prevăzut în program. Mai mult decât atât, includerea unor cheltuieli suplimentare neprioritare în bugetul rectificat ar putea afecta atingerea obiectivului privind deficitul bugetar.

În domeniul reformei structurale, privatizarea marilor societăţi comerciale prevăzute în cadrul împrumutului PSAL finanţat de Banca Mondială s-a realizat într-un ritm mai lent decât s-a anticipat iniţial. De asemenea, se aşteaptă adoptarea unor decizii majore în domeniul sectorului bancar în ceea ce priveşte privatizarea Băncii Agricole şi a Băncii Comerciale Române."