Comunicat de presă


Indicatorii monetari - luna aprilie 2000

13.06.2000

La sfârşitul lunii aprilie, masa monetară (M2) a fost de 139 518 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 2,5 la sută şi o reducere în termeni reali cu 2,2 la sută. Majorarea nominală a masei monetare s-a realizat exclusiv pe seama creşterii nivelului activelor externe nete.

Activele externe nete au sporit cu 7,8 la sută, până la 48 261 miliarde lei, prin creşterea cu 12,7 la sută a componentei în valută. Activele interne nete s-au menţinut relativ constante, înregistrând 91 257 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern s-a majorat cu 2,7 la sută, până la 108 544 miliarde lei, iar alte active interne nete s-au diminuat cu 20,4 la sută.

Creşterea cu 3,1 la sută a creditului neguvernamental, care a ajuns la 64 490 miliarde lei, a avut loc atât pe seama componentei în lei, care a sporit cu 2,5 la sută, cât şi pe seama componentei în valută, care s-a majorat cu 3,5 la sută. Creditul guvernamental net s-a majorat cu 2,1 la sută şi a ajuns la nivelul de 44 054 miliarde lei, în special datorită noilor emisiuni de titluri de stat în lei lansate de Ministerul Finanţelor.

Agregatul monetar M1 a crescut cu 14,2 la sută (până la 29 692 miliarde lei) ca urmare a sporirii cu 20,5 la sută a numerarului în circulaţie (până la nivelul de 19 357 miliarde lei). Această evoluţie a numerarului a fost determinată de plăţile efectuate de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, de majorarea salariilor cadrelor didactice şi ale altor categorii de bugetari, precum şi de factori sezonieri, dintre care se detaşează plata unor dividende aferente anului 1999. Cvasibanii s-au diminuat cu 0,3 la sută, până la nivelul de 109 827 miliarde lei. Economiile populaţiei au crescut cu numai 0,1 la sută şi au atins 43 039 miliarde lei, în condiţiile în care dobânzile practicate de bănci la depozitele pe termen s-au redus, iar certificatele de trezorerie emise de Ministerul Finanţelor au continuat să concureze depozitele bancare. Astfel, volumul titlurilor de stat deţinute de sectorul nebancar s-a majorat cu 9,9 la sută. Depozitele în leii ale agenţilor economici s-au diminuat cu 4,3 la sută, până la 15 220 miliarde lei. Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, au crescut cu 0,7 la sută, până la 51 567 miliarde lei, pe seama deprecierii cursului de schimb al monedei naţionale.