Comunicat de presă


Indicatorii monetari - luna martie 2000

09.05.2000

La sfârşitul lunii martie, masa monetară (M2) a fost de 136 105 miliarde lei. Faţă de luna anterioară aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,4 la sută (1,6 la sută în termeni reali). Majorarea masei monetare s-a realizat exclusiv pe seama creşterii nivelului activelor externe nete.

Activele externe nete au sporit cu 12,0 la sută, până la nivelul de 44 756 miliarde lei, prin creşterea cu 21,5 la sută a celor în valute convertibile, exprimate în lei. Activele interne nete s-au redus cu 0,4 la sută, până la 91 348 miliarde lei, în condiţiile majorării cu 1,3 la sută a creditului intern, care a atins valoarea de 105 710 miliarde lei.

Creşterea cu 1,2 la sută a creditului neguvernamental, ce a însumat 62 556 miliarde lei, a avut loc pe seama componentei în valută, care a sporit cu 2,8 la sută, în timp ce componenta în lei a scăzut cu 0,9 la sută. Creditul guvernamental net s-a majorat cu 1,4 la sută (ajungând la 43 154 miliarde lei), în special ca urmare a creşterii cu 5,8 la sută a volumului total al titlurilor de stat în lei deţinute de sectorul bancar (până la 41 386 miliarde lei). Titlurile de stat în valută deţinute de sectorul bancar au înregistrat o reducere de 14,1 la sută (până la 9 996 miliarde lei), rezultată din răscumpărarea la scadenţă a unor titluri de stat în valoare de 114,7 milioane dolari SUA, dintre care cele mai multe, în valoare de 75,0 milioane dolari SUA, se aflau în portofoliul BCR, şi din emiterea de noi titluri de stat în valoare de 11,7 milioane dolari SUA. Totodată, în procesul de restructurare a sistemului bancar, au fost emise titluri de stat aferente lunii decembrie în valoare de 604,1 miliarde lei şi 12,7 milioane dolari SUA.

Agregatul monetar M1 a crescut cu 2,0 la sută (până la 25 990 miliarde lei), în timp ce numerarul în circulaţie s-a diminuat cu 0,5 la sută (ajungând la 16 070 miliarde lei). Evoluţia descrescătoare a numerarului, atipică pentru această perioadă a anului, a fost determinată de neacordarea unei părţi importante din salariile cadrelor didactice pe perioada grevei din învăţământ. Cvasibanii au sporit cu 3,7 la sută (până la 110 114 miliarde lei), mai ales pe seama creşterii depozitelor în lei cu 5,1 la sută şi a majorării depozitelor în valută ale rezidenţilor cu 4,3 la sută. Economiile populaţiei şi-au continuat evoluţia ascendentă din primele două luni ale anului, însă ritmul înregistrat în luna martie a fost de numai 2,5 la sută (până la 42 988 miliarde lei), în condiţiile în care volumul titlurilor de stat în lei destinate populaţiei s-a majorat cu 17,0 la sută (până la 4 837 miliarde lei).