Comunicat de presă


Indicatorii monetari - luna ianuarie 2000

06.03.2000

La sfârşitul lunii ianuarie, masa monetară a fost de 129 446 miliarde lei. A fost înregistrată o scădere de 3,5 la sută (7,7 la sută în termeni reali), ca rezultat al acţiunii unor factori sezonieri (reducerea numerarului în circulaţie şi a depozitelor la vedere) şi conjuncturali (atragerea economiilor populaţiei şi ale agenţilor economici de către Ministerul Finanţelor prin emisiuni de titluri de stat). Activele externe nete au sporit cu 0,7 la sută (ajungând la 41 733 miliarde lei), dar creşterea a fost determinată exclusiv de deprecierea cursului de schimb al monedei naţionale. Activele interne nete au scăzut cu 5,3 la sută (până la 87 713 miliarde lei), fiind rezultatul următoarelor evoluţii: majorarea cu 1,5 la sută a creditului intern (cifrat la 102 069 miliarde lei) şi variaţia poziţiei Alte active net (ce s-au situat la -14 356 miliarde lei, faţă de -7 890 miliarde în luna decembrie). Creşterea negativă a poziţiei Alte active net a reprezentat revenirea la valorile lunare caracteristice a sumelor în tranzit şi a dobânzilor de plătit.

Majorarea cu 3,6 la sută a creditului neguvernamental (ce a atins 59 861 miliarde lei) s-a produs atât pe seama componentei în lei (care a crescut cu 4,9 la sută), cât şi pe seama componentei în valută (care a sporit cu 2,7 la sută). Creditul guvernamental net s-a diminuat cu 1,3 la sută (până la 42 208 miliarde lei) ca urmare a răscumpărării unor titluri de stat emise în valută (152 milioane dolari) şi a rambursării integrale a depozitelor plasate de bănci în contul Trezoreriei.

Evoluţia componentelor masei monetare a reflectat întârzierea procesului de refacere a cererii de bani. Agregatul monetar M1 a scăzut cu 16,4 la sută (până la 24 808 miliarde lei), ca urmare a reducerii (sezoniere) cu 9,6 la sută a numerarului în circulaţie (ce a atins valoarea de 15 711 miliarde lei) iar cvasi-banii au crescut cu numai 0,2 la sută (situându-se la 104 637 miliarde lei). Economiile populaţiei s-au majorat cu 3,8 la sută (până la 40 375 miliarde lei). Ponderea acestora în masa monetară a crescut de la 29,3 la sută în decembrie 1999 la 31,5 la sută în luna ianuarie. Depozitele în valută ale rezidenţilor au scăzut cu 1,3 la sută, totalizând 49 802 miliarde lei. Depozitele în valută ale populaţiei, exprimate în lei, au continuat să-şi încetinească ritmul de creştere (4,3 la sută în luna ianuarie faţă de 6,1 la sută în luna decembrie 1999). Ritmurile reduse de creştere a economiilor în sistemul bancar au fost înregistrate în principal din cauza dobânzilor practicate de Ministerul Finanţelor la titlurile de stat emise în luna ianuarie, dobânzi ce au fost mai mari decât cele oferite de bănci la depozitele clienţilor nebancari.