Comunicat de presă


Indicatorii monetari - luna februarie 2000

03.04.2000

La sfârşitul lunii februarie, masa monetară (M2) a fost de 131 620 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 1,7 la sută şi o reducere în termeni reali cu 0,5 la sută (deoarece rata inflaţiei de 2,2 la sută a depăşit ritmul de creştere a agregatului M2). Majorarea nominală a masei monetare s-a realizat exclusiv pe seama activelor interne nete.

Activele externe nete s-au diminuat cu 4,3 la sută, ajungând la 39 944 miliarde lei, prin reducerea cu 7,5 la sută a celor în valute convertibile, exprimate în lei, ca urmare a plăţilor efectuate în contul datoriei externe. Activele interne nete au crescut cu 4,5 la sută (până la 91 676 miliarde lei), în condiţiile majorării cu 1,4 la sută a creditului intern, care a ajuns la 103 514 miliarde lei.

Creşterea cu 3,2 la sută a creditului neguvernamental, ce a însumat 61 804 miliarde lei, a avut loc atât pe seama componentei în valută, care a sporit cu 4,1 la sută, cât şi pe seama componentei în lei, care s-a majorat cu 2,2 la sută. Creditul guvernamental net s-a diminuat cu 1,2 la sutã (pânã la 41 709 miliarde lei), ca urmare a răscumpărării de către Ministerul Finanţelor a primei tranşe semestriale de titluri de stat emise în cadrul procesului de restructurare a Bancorex, în sumă de 1 465 miliarde lei. Această scădere a fost doar parţial compensată de creşterea cu 571 miliarde lei a soldului contului general al Trezoreriei la Banca Naţională a României şi de lansarea de noi titluri de stat pe piaţa internă.

Componentele masei monetare au înregistrat evoluţii normale pentru această perioadă a anului. Agregatul monetar M1 a crescut cu 2,7 la sută (până la 25 471 miliarde lei), ca urmare a majorării sezoniere cu 2,8 la sută a numerarului în circulaţie, ce a atins valoarea de 16 151 miliarde lei. Cvasibanii au sporit cu 1,4 la sută, situându-se la nivelul de 106 149 miliarde lei, în condiţiile reducerii cu 1,4 la sută a depozitelor în valută ale rezidenţilor (până la 49 093 miliarde lei) şi ale majorării cu 2,9 la sută a economiilor populaţiei (care au totalizat 41 922 miliarde lei). Depozitele în valută ale populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o diminuare cu 2,1 la sută, care se explică prin atractivitatea sporită a titlurilor de stat în valută destinate sectorului nebancar.