Comunicat de presă


Indicatori monetari - august 2009

23.09.2009

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii august 2009 de 183 963,3 milioane lei. Faţă de luna iulie 2009 aceasta a crescut cu 1,4 la sută (1,6 la sută în termeni reali), iar în raport cu august 2008 masa monetară a crescut cu 13,3 la sută (8,0 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 august 2009/
(mil. lei)
august 2009/
iulie2009/
(%)
august 2009/
august 2008/
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 82 798,3 1,6 -9,0
Numerar în circulaţie 24 408,4 -0,2 1,7
Depozite overnight ** 58 389,9 2,4 -12,8
M2 (masa monetară intermediară) 182 785,3 1,3 12,6
M1 82 798,3 1,6 -9,0
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv
(sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv)
99 987,0 1,1 40,2
M3 (masa monetară în sens larg) 183 963,3 1,4 13,3
M2 182 785,3 1,3 12,6
Alte instrumente financiare
(împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv)
1 178,0 16,5 1 547,1

  * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 august 2009/
(mil. lei)
august 2009/
iulie2009/
(%)
august 2009/
august 2008/
(%)
Masa monetară (M3) 183 963,3 1,4 13,3
Active externe nete** 14 980,2 0,8 -10,7
Active interne nete*** 168 983,1 1,5 16,1

  * date provizorii 
 ** Se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar. Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. 
*** Se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi. Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna august 2009 cu 0,4 la sută (0,6 la sută în termeni reali) faţă de luna iulie 2009, până la nivelul de 198 682,8 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 0,2 la sută, în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 0,8 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 0,6 la sută). La 31 august 2009, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 8,2 la sută (3,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2008, pe seama majorării cu 18,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 0,6 la sută) şi a reducerii cu 4,5 la sută a componentei în lei (-9,0 la sută în termeni reali).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 august 2009
(mil. lei)
august 2009/
iulie2009
(%)
august 2009/
august 2008
(%)
Credit neguvernamental (total) 198 682,8 0,4 8,2
Credit neguvernamental în lei: 79 744,6 -0,2 -4,5
- gospodării ale populaţiei 39 448,1 -0,1 -2,0
- persoane juridice
(societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)
40 296,5 -0,3 -6,8
Credit neguvernamental în valută: 118 938,2 0,8 18,8
- gospodării ale populaţiei 60 123,3 0,3 19,5
- persoane juridice
(societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)
58 814,9 1,4 18,0

*date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna august cu 0,6 la sută, până la 44 697,3 milioane lei. La 31 august 2009, creditul guvernamental s-a majorat cu 293,4 la sută (274,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2008.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna august cu 1,7 la sută faţă de luna iulie 2009, până la nivelul de 161 392,1 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 august 2009
(mil. lei)
august 2009/
iulie2009
(%)
august 2009/
august 2008
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 161 392,1 1,7 14,2
Depozite în lei ale rezidenţilor: 102 849,5 1,4 10,0
- gospodării ale populaţiei 59 759,4 -0,6 19,8
- persoane juridice
(societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)
43 090,1 4,2 -1,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 58 542,6 2,4 22,4
- gospodării ale populaţiei 34 605,8 2,4 18,8
- persoane juridice
(societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)
23 936,8 2,4 28,1

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,6 la sută, până la 59 759,4 milioane lei. La 31 august 2009, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 19,8 la sută (14,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2008.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 4,2 la sută, până la 43 090,1 milioane lei. La 31 august 2009, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au diminuat cu 1,2 la sută (-5,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2008.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 2,4 la sută, până la nivelul de 58 542,6 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 2,1 la sută, până la 13 862,5 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 22,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor au crescut cu 2,4 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 18,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au redus cu 0,6 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 28,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 7,2 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10 015,6 milioane lei (soldul la 31 august 2009), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 34 681,7 milioane lei (soldul la 31 august 2009)