Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

09.11.2005

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,5 la sută pe an şi majorarea volumului de sterilizare prin operaţiuni de piaţă.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României şi-a reafirmat hotărârea de a menţine caracterul prudent al politicii monetare în vederea asigurării sustenabilităţii ritmului programat al dezinflaţiei.În şedinţa sa din 9 noiembrie 2005, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a analizat evoluţiile din ultimele luni ale ansamblului indicatorilor macroeconomici şi ai pieţelor financiare, precum şi perspectiva acestora în contextul măsurilor de politică macroeconomică şi structurală adoptate de curând şi al celor ce se preconizează a fi implementate pe termen scurt.

Procesul dezinflaţiei s-a reluat în trimestrul III şi a continuat în prima parte a trimestrului IV 2005, rata anuală a inflaţiei coborând în luna octombrie la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani (8,1 la sută). Decelerarea ritmului de creştere a preţurilor de consum a continuat, însă, să fie frânată de acţiunea unor factori de natura ofertei, în special de evoluţia preţului internaţional al ţiţeiului, precum şi de persistenţa presiunilor exercitate de creşterea rapidă a cererii agregate.

Datele statistice ale trimestrului III au relevat menţinerea dinamicii absorbţiei interne la niveluri înalte, relativ comparabile cu cele din trimestrul anterior. Expansiunea în acest interval a principalelor ei componente - consumul gospodăriilor populaţiei şi investiţiile private - a fost susţinută în principal de creşterea substanţială a veniturilor disponibile şi accelerarea gradului de îndatorare a sectorului privat, aceasta din urmă fiind stimulată de condiţiile favorabile de accesare a surselor alternative - interne, dar şi externe - de finanţare bancară şi nebancară.

Ca urmare a temperării presiunilor exercitate asupra sa de intrările de capital pe termen scurt, leul şi-a încetinit aprecierea, înregistrând de la sfârşitul lunii septembrie chiar o inversare de traiectorie.

Evaluarea condiţiilor economice prezente şi viitoare a relevat faptul că nivelul actual al ratei dobânzii de politică monetară este adecvat perspectivei pe termen mediu a dezinflaţiei. În acest context, Banca Naţională a României va menţine caracterul prudent al politicii monetare şi va face apel la întreg instrumentarul de care dispune, inclusiv prin sporirea volumului de sterilizare, pentru a contracara presiunile inflaţioniste în creştere. Menţinerea riscului unei recrudescenţe a intrărilor de capital cu potenţial volatil va fi contrapusă necesităţii de a asigura realizarea traiectoriei de dezinflaţie asumate.

Prin urmare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,5 la sută pe an şi sporirea volumului de lichiditate sterilizat prin intermediul operaţiunilor de piaţă (al depozitelor atrase pe termen de o lună şi certificatelor de depozit emise de BNR).

Consiliul de administraţie al BNR a hotărât totodată majorarea ratei dobânzii bonificate la rezervele minime obligatorii în dolari SUA, de la 0,80 la sută la 0,95 la sută pe an, în condiţiile nemodificării ratelor dobânzilor bonificate la rezervele minime obligatorii în lei şi euro.

În şedinţa din 9 noiembrie a.c. a fost aprobat de asemenea Raportul asupra inflaţiei nr.2 (noiembrie 2005), care realizează o evaluare a contextului macroeconomic recent, prezintă perspectivele inflaţiei pe un orizont de timp de şase trimestre şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care se va confrunta în perioada următoare politica monetară în contextul regimului de ţintire a inflaţiei. Acest raport va fi prezentat publicului în cadrul conferinţei de presă ce va fi organizată în data de 16 noiembrie 2005.