Comunicat de presă


Comunicat privind desfăşurarea de activităţi specifice instituţiilor de credit de către entităţi neautorizate de BNR

15.12.2005

Banca Naţională a României aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că în conformitate cu dispoziţiile exprese ale art.7 şi art.10 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară, republicată, este interzisă desfăşurarea de activităţi specifice unei instituţii de credit, constând în atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite, de către persoane fizice sau de entităţi care nu au fost autorizate de Banca Naţională a României ca instituţii de credit.

De asemenea, potrivit cadrului legislativ menţionat este interzis ca persoanele fizice şi entităţile juridice neautorizate să desfăşoare activităţi de atragere şi/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea în vederea economisirii şi acordării de credite într-un sistem colectiv.

Conform prevederilor legale în vigoare, banca centrală răspunde numai de autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit (bănci-persoane juridice române şi sucursale ale instituţiilor de credit străine, organizaţii cooperatiste de credit, instituţii emitente de monedă electronică şi case de economii în domeniul locativ).

O serie de societăţi comerciale desfăşoară în prezent activităţi de gestionare a unor fonduri atrase de la public în cadrul unor sisteme colective de acumulare de fonduri şi acordare de credite. Activitatea unor astfel de societăţi constă în organizarea unor grupuri solicitanţi de împrumuturi/credite, care sunt acordate pe rând membrilor grupului, din contribuţiilor acestora.

Riscul asumat de participanţii care plătesc contribuţiile fără să beneficieze de credite, indiferent de modalitatea juridică de organizare a acestor sisteme colective constă în faptul că participanţii în cauză nu beneficiază de protecţia Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar sau a altei forme instituţionale de garantare a rambursării sumelor achitate sub forma contribuţiilor.

Banca Naţională a României atrage atenţia publicului, pe această cale, că operaţiunile unor astfel de societăţi sunt sancţionabile în condiţiile prevăzute de legislaţia privind desfăşurarea de activităţi comerciale ilicite, conform art.109 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară, republicată.

Precizările din prezentul comunicat de presă nu sunt aplicabile caselor de ajutor reciproc a căror activitate este reglementată