Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna martie 2008

23.04.2008

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii martie 2008 de 152 053,1 milioane lei. Faţă de luna februarie 2008 aceasta a crescut cu 1,5 la sută (0,9 la sută în termeni reali), iar în raport cu martie 2007 masa monetară a crescut cu 34,9 la sută (24,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 martie 2008

(mil. lei)
martie 2008/
februarie 2008
(%)
martie 2008/
martie 2007
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 82 822,5 1,4 51,3
Numerar în circulaţie 21 558,9 1,9 43,9
Depozite overnight ** 61 263,6 1,3 54,1
M2 (masa monetară intermediară) 151 988,0 1,5 35,3
M1 82 822,5 1,4 51,3
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 69 165,5 1,7 20,1
M3 (masa monetară în sens larg) 152 053,1 1,5 34,9
M2 151 988,0 1,5 35,3
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 65,1 -15,5 -81,3

*date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 martie 2008
(mil. lei)
martie 2008/februarie 2008
(%)
martie 2008/martie 2007
(%)
Masa monetară (M3) 152 053,1 1,5 34,9
Active externe nete 26 144,7 -11,2 -29,7
Active interne nete 125 908,4 4,7 66,8

*date provizorii

Activele externe nete s-au diminuat în luna martie cu 11,2 la sută, până la 26 144,7 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul reducerii cu 12,8 la sută a componentei "Valute" şi al scăderii cu 7,0 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 4,7 la sută, înregistrând nivelul de 125 908,4 milioane lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna martie 2008 cu 4,0 la sută (3,3 la sută în termeni reali) faţă de luna februarie 2008, până la nivelul de 164 606,8 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 3,7 la sută (3,1 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 4,1 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 4,1 la sută, în condiţiile deprecierii nominale a leului în raport cu euro cu 0,02 la sută). La 31 martie 2008, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 66,3 la sută (53,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2007, pe seama majorării cu 45,2 la sută a componentei în lei (33,7 la sută în termeni reali) şi cu 88,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 69,9 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 martie 2008
(mil. lei)
martie 2008/februarie 2008
(%)
martie 2008/martie 2007
(%)
Credit neguvernamental (total) 164 606,8 4,0 66,3
Credit neguvernamental în lei: 74 105,6 3,7 45,2
- gospodării ale populaţiei 35 712,0 2,7 43,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 38 393,6 4,8 47,4
Credit neguvernamental în valută: 90 501,2 4,1 88,8
- gospodării ale populaţiei 43 930,0 4,9 140,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 46 571,2 3,4 57,0

*date provizorii

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a scăzut în luna martie cu 1,3 la sută, până la 10 129,5 milioane lei. La 31 martie 2008, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 53,1 la sută (41,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2007.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna martie 2008 cu 2,0 la sută faţă de luna februarie 2008, până la nivelul de 133 549,7 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 martie 2008
(mil. lei)
martie 2008/februarie 2008
(%)
martie 2008/martie 2007
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 133 549,7 2,0 35,5
Depozite în lei ale rezidenţilor: 89 100,4 2,9 32,5
- gospodării ale populaţiei 45 846,6 2,6 38,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 43 253,8 3,3 26,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 44 449,3 0,05 42,1
- gospodării ale populaţiei 27 426,6 1,8 56,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 17 022,7 -2,6 23,4

*date provizorii
**sunt incluse toate depozitele, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,6 la sută, până la 45 846,6 milioane lei. La 31 martie 2008, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 38,7 la sută (27,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2007.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 3,3 la sută, până la 43 253,8 milioane lei. La 31 martie 2008, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 26,4 la sută (16,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2007.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,05 la sută, până la nivelul de 44 449,3 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,03 la sută, până la 11 924,4 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o creştere de 27,9 la sută; depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 41,2 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 11,1 la sută.