Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna aprilie 2008

27.05.2008

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii aprilie 2008 de 157 088,2 milioane lei. Faţă de luna martie 2008 aceasta a crescut cu 3,4 la sută (2,9 la sută în termeni reali), iar în raport cu aprilie 2007 masa monetară a crescut cu 38,9 la sută (27,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 aprilie 2008

(mil. lei)
aprilie 2008/
martie 2008
(%)
aprilie 2008/
aprilie 2007
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 83 775,3 1,4 51,7
Numerar în circulaţie 22 268,5 3,3 44,0
Depozite overnight ** 61 506,8 0,7 54,7
M2 (masa monetară intermediară) 157 044,7 3,5 39,0
M1 83 775,3 1,4 51,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 73 269,4 5,9 27,0
M3 (masa monetară în sens larg) 157 088,2 3,4 38,9
M2 157 044,7 3,5 39,0
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 43,5 -33,2 -77,2

*date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 aprilie 2008
(mil. lei)
aprilie 2008/martie 2008
(%)
aprilie 2008/aprilie 2007
(%)
Masa monetară (M3) 157 088,2 3,4 38,9
Active externe nete 26 581,3 1,7 -28,1
Active interne nete 130 506,9 3,8 71,4

*date provizorii

Activele externe nete au crescut în luna aprilie cu 1,7 la sută, până la 26 581,3 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul majorării cu 5,2 la sută a componentei "Valute" şi al scăderii cu 7,2 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 3,8 la sută, înregistrând nivelul de 130 506,9 milioane lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna aprilie 2008 cu 2,5 la sută (2,0 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2008, până la nivelul de 168 734,1 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 3,4 la sută (2,8 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 1,8 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 3,2 la sută). La 30 aprilie 2008, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 64,4 la sută (51,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2007, pe seama majorării cu 44,5 la sută a componentei în lei (33,0 la sută în termeni reali) şi cu 85,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 68,2 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 aprilie 2008
(mil. lei)
aprilie 2008/martie 2008
(%)
aprilie 2008/aprilie 2007
(%)
Credit neguvernamental (total) 168 734,1 2,5 64,4
Credit neguvernamental în lei: 76 592,0 3,4 44,5
- gospodării ale populaţiei 36 608,8 2,5 42,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 39 983,2 4,1 46,8
Credit neguvernamental în valută: 92 142,1 1,8 85,8
- gospodării ale populaţiei 45 126,2 2,7 137,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 47 015,9 1,0 53,6

*date provizorii

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a scăzut în luna aprilie cu 0,6 la sută, până la 10 065,7 milioane lei. La 30 aprilie 2008, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 32,2 la sută (21,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2007.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna aprilie 2008 cu 2,8 la sută faţă de luna martie 2008, până la nivelul de 137 341,3 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 aprilie 2008
(mil. lei)
aprilie 2008/martie 2008
(%)
aprilie 2008/aprilie 2007
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 137 341,3 2,8 38,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 88 466,4 -0,7 30,3
- gospodării ale populaţiei 46 943,3 2,4 38,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 523,1 -4,0 21,8
Depozite în valută ale rezidenţilor: 48 874,9 10,0 57,9
- gospodării ale populaţiei 28 239,6 3,0 59,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 20 635,3 21,2 55,8

*date provizorii
**sunt incluse toate depozitele, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,4 la sută, până la 46 943,3 milioane lei. La 30 aprilie 2008, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 38,9 la sută (27,9 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2007.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 4,0 la sută, până la 41 523,1 milioane lei. La 30 aprilie 2008, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 21,8 la sută (12,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2007.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 10,0 la sută, până la nivelul de 48 874,9 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 11,5 la sută, până la 13 296,0 milioane euro).

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitelor în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au înregistrat o creştere de 57,9 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor a fost de 42,9 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 59,5 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei a fost de 44,4 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 55,8 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor persoane juridice a fost de 41,0 la sută).


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile